01 oktober 2019 
6 min. leestijd

veiligheidsonderzoek defensie

veiligheidsonderzoek defensie

Voordat je militair wordt, moet je door een veiligheidsonderzoek van defensie. Dit is een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure en zorgt ervoor dat jij op alle vertrouwensfuncties kunt gaan werken binnen het bedrijf. Aan het einde van dit onderzoek krijg jij te horen of je een verklaring van geen bezwaar krijgt en aan de slag kunt gaan binnen de defensie. Het is daarom goed dat jij weet wat jou te wachten staat en op welke zaken er gelet worden tijdens dit onderzoek.

 

Inhoudsopgave 

 een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Wat is een veiligheidsonderzoek defensie?

Een veiligheidsonderzoek defensie is een onderdeel van de sollicitatieprocedure, waarbij gekeken wordt of jij geschikt bent om te werken met vertrouwelijke informatie, systemen en locaties. Zowel als militair als burger bij defensie heb je namelijk te maken met een vertrouwensfunctie. Ook voor ingehuurde medewerkers geldt dit onderzoek voordat zij aan de slag kunnen bij een van de functies. Aan het einde van het onderzoek ontvang jij de uitslag en krijg je te horen of je een verklaring van geen bezwaar krijgt. Pas als je deze verklaring in handen hebt, kun je beginnen aan de werkzaamheden die van jou verwacht worden.

Een vertrouwensfunctie bij defensie heeft in feite iedereen. Je kunt namelijk tijdens jouw werkzaamheden toegang hebben tot staatsgeheime informatie- of systemen, mogelijke doelwitten, middelen voor een aanslag, wapens, systemen of locaties die zijn afgeschermd. In dit geval wordt er altijd een veiligheidsonderzoek defensie uitgevoerd. De minister van Defensie bepaalt uiteindelijk wat een vertrouwensfunctie is. In de meeste gevallen zijn dit het ministerie, de krijgsmacht en orderbedrijven van de defensie. Hierin bestaan ook nog enkele gradaties, waarbij de A-functie het hoogste veiligheidsniveau heeft en C het laagste. Hier komen ook verschillende onderzoeken bij kijken.

 

Wat wordt er onderzocht tijdens het veiligheidsonderzoek van de defensie?

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert het onderzoek uit. Het onderzoek is gericht op het beschermen van de nationale veiligheid, waardoor er altijd een strenge controle moet plaatsvinden voordat iemand een functie binnen defensie kan vervullen. De MIVD onderzoekt hierbij of er voldoende zekerheid is dat je onder alle omstandigheden trouw zult blijven. Je moet daarom eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbeswust zijn. Er is een leidraad opgesteld van persoonlijke gedragingen en omstandigheden, waaraan jij moet voldoen om door het onderzoek heen te komen.

In de Leidraad persoonlijke gedragingen en omstandigheden heeft een aantal indicatoren welke een rol kunnen spelen in het onderzoek. De thema’s komen in grote lijnen terug in het veiligheidsonderzoek defensie en gaat voornamelijk over de specifieke kwetsbaarheden van een bepaalde functie. Om deze kwetsbaarheden aan te kunnen tonen moeten deze aangetoond worden aan de hand van herkenbaar, feitelijk gedrag. Als deze gedragingen hebben plaatsgevonden moet er voorkomen worden dat er onvoldoende bewijs is. Als er onvoldoende bewijs of informatie is, kan er geen verklaring van geen bezwaar worden afgegeven.


De criteria van het veiligheidsonderzoek defensie

Het is verstandig om te bekijken wat de criteria zijn waarop wordt getoetst tijdens het veiligheidsonderzoek defensie. De eerste daarvan is eerlijkheid. Als jij gesolliciteerd hebt voor een functie, moet er aangetoond worden dat jij de juiste mededelingen in het verleden hebt verteld en dat je alle relevante informatie niet verzwegen hebt. Daarnaast is onafhankelijkheid een van de criteria. Je moet jouw functie onafhankelijk uit kunnen voeren. Daarnaast wordt bij deze criteria onderzocht of jij verslavingen of zware financiële problemen hebt of hebt gehad. Dit is namelijk een teken van afhankelijkheid. Dit kan ook komen als gevolg van een gebeurtenis in de directe omgeving en de beïnvloeding van bijvoorbeeld een partner.

 

Goede persoonlijkheid

Daarnaast zijn loyaal, integer en veiligheidsbewust de criteria waarop onderzocht wordt in het veiligheidsonderzoek defensie. Als militair of medewerker van defensie moet je loyaal zijn naar jouw werkgever, onze samenleving en de democratische rechtsorde. Als je dit niet bezit, kan het ertoe leiden dat je niet integer te werk kunt gaan. Je kunt immers niet gewetensvol jouw functie vervullen als je hier niet achter staat en niet loyaal kunt handelen. Je moet als medewerker van defensie de wet- en regelgeving na kunnen leven en daarnaast het vertrouwen kunnen uitstralen naar de burger. Het is daarbij ook van belang dat je weet wat voor gevolgen en risico’s er aan jouw werkzaamheden verbonden zitten, zodat je veiligheidsbewust kunt handelen en anderen niet in gevaren zult brengen.

Het is daarom belangrijk om open en eerlijk te zijn tijdens het veiligheidsonderzoek defensie. Dit houdt in dat je al eerlijk moet zijn vanaf het moment dat je het vragenformulier invult, maar ook tijdens een eventueel gesprek. Als de MIVD erachter komt dat je op een of andere manier de waarheid niet vertelt of als je bewust niet volledig bent, kan dit ertoe leiden dat de verklaring van geen bezwaar niet aan jou uitgereikt wordt. Dit houdt daarom ook in dat jouw sollicitatieprocedure ophoudt bij dit onderdeel en dat je niet meer in aanmerking kunt komen voor een functie bij defensie.


Veiligheidsonderzoek defensie stappenplan

Je kunt een veiligheidsonderzoek defensie niet zelf aanvragen. Jouw (toekomstige) werkgever moet dit doen via de beveiligingsfunctionaris, waarna verschillende stappen in werking worden gezet. De eerste stap is het invullen van een vragenformulier. Dit formulier moet je eerlijk en naar waarheid invullen. Zo wordt onder andere naar jouw burgerlijke staat, jouw partner en familierelaties gevraagd. Ook jouw woonplaats, financiële situatie, justitiële gegevens en persoonlijke gedragingen staan centraal in het formulier. Het hangt van het niveau van de screening af welke periode er onderzocht wordt. Mocht je dus een keer met justitie in aanmerking zijn gekomen, is het niet altijd onmogelijk om te solliciteren.

Ook kijkt de MIVD aan de hand van het formulier van het veiligheidsonderzoek defensie of je integer kunt handelen en dus betrouwbaar bent. Het is daarom van belang dat je geen steunverlening aan activiteiten verleent die de nationale veiligheid kan schaden. Mocht je op een of andere manier wel steunverlening verschaffen, moet je hier eerlijk over zijn in het formulier. Nadat het formulier is ingevuld en ondertekend moet je deze met een kopie van jouw identiteitsbewijs in een gesloten envelop aan de functionaris of aan Werving en Selectie versturen. Deze stuurt het dan naar de MIVD.

veiligheidsonderzoek defensie stappenplan

Uitslag van het veiligheidsonderzoek defensie

Zodra het formulier ontvangen is door de MIVD start het veiligheidsonderzoek defensie. Dit duurt gemiddeld acht weken, maar er kunnen uitzonderingen zijn. Als jij of jouw partner een lange tijd in het buitenland zijn geweest, moet hier informatie van opgevraagd worden. Dit kan langer duren dan de gegeven tijd. Je zult daarom altijd ingelicht worden over de voortgang. Via de beveiligingsfunctionaris van jouw eenheid kun je daarnaast de status opvragen. Als het onderzoek eenmaal afgerond is zijn er twee mogelijkheden. De een is dat alles in orde is en je aan de slag kunt gaan voor defensie, de andere is dat er een probleem ondervonden is en dat je de verklaring van geen bezwaar niet zult ontvangen.


Wees kritisch

Als je het niet eens bent met de uitslag kun je hier binnen 20 werkdagen schriftelijk bezwaar tegen doen. Het voornemen tot weigering kan hierdoor teruggedraaid worden of doorgezet worden. Ook hier kun je weer bezwaar op maken. Als je dit wilt doen, moet je binnen zes weken jouw bezwaar opsturen en in een hoorzitting jouw verhaal doen. De minister van Defensie kijkt dan opnieuw naar het besluit over jouw verklaring van geen bezwaar en er volgt opnieuw een uitspraak. Is deze opnieuw negatief? Dan kun je nog in beroep gaan bij een rechter. Dit is echter wel de laatste stap die je kunt zetten wil je jouw verklaring nog krijgen.

Het is daarom goed om van tevoren al te weten waar je aan toe bent. Mocht je eerder al doorhebben dat je niet door dit onderzoek heen zult komen, is het verstandig om niet te solliciteren naar een van de openstaande functies. Het zou namelijk zonde zijn als je alle testen zou halen en dan op jouw veiligheidsonderzoek defensie afgekeurd zult worden.

Onderzoek daarom ook welke eisen er gesteld worden en in hoeverre er teruggekeken wordt bij het onderzoek. Zo kun je er zeker van zijn dat je een goede kans maakt op de baan en zul je jouw baankansen op een andere manier kunnen vergroten. Het is immers ook een leermoment voor jezelf, waardoor je kunt kijken tot wat jij allemaal in staat bent. Ook als je aan de hand van het onderzoek de baan niet krijgt, heb je voldoende bagage in huis om jouw carrière verder in gang te zetten.


Nog meer oefenen voor de veiligheidsonderzoek van de defensie

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de Defensie Training Met de Defensie Training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.


€27,-


Assessment A

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Het pakket b die wij aanbieden om jezelf voor te bereiden op de assessment.

€47,-


Assessment B

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


€37,-


Assessment C

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen