Ontdek De 10 Valkuilen Assessment
Download PDF

Page content

Wat is een assessment?

Een assessment wordt vooral gebruikt in sollicitatieprocedures. Hierbij moeten kandidaten of sollicitanten een test afleggen om te bepalen of ze voor een bepaald beroep geschikt zijn en kunnen worden aangenomen, of om vast te stellen of ze over een bepaalde bekwaamheid beschikken.

Feitelijk betekent assessment ‘waardebepaling’ of ‘beoordeling’.

Waar bestaat een assessment uit?

Een assessment bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Rollenspel

Dit wordt in een assessment vaak gebruikt als psychologische test, minimaal 2 deelnemers hebben er een vaste rol in. Het rollenspel kan ook met meerdere personen worden gespeeld. Zonder rollenspel is een assessment geen echt assessment te noemen. Hoe een rollenspel precies werkt is te zien in deze video:

 

  1. IQ Test

De IQ Test is misschien wel de belangrijkste test van het hele assessment. Deze test komt ook het meeste voor in assessments. Een IQ test bestaat meestal uit verschillende deeltests, zoals taal, rekenen en logisch redeneren. Meestal zijn de onderdelen van de IQ test afhankelijk van het beroep waarvoor getest wordt.

  1. Interview

In ieder assessment zit minimaal één interview. Dit interview wordt meestal afgenomen door de personeelschef, HR-medewerker, of een psycholoog van het betreffende bedrijf. Bij het assessment kun je het interview beschouwen als een soort sollicitatiegesprek, maar bij dit interview gaat men meer in op je karakter, sterke en zwakke punten.

Assessment center methode

Assessment is de afkorting van assessment center methode. Dit een beproefde methode, bedoeld om de geschiktheid van (potentiële) werknemers te beoordelen. Er worden strenge eisen gesteld aan de manier van testen van (toekomstige) werknemers.

De assessment center methode is ontstaan vanuit de gedachte dat met behulp van alleen vragen en gesprekken iemands geschiktheid onvoldoende kon worden bewezen.

Assessment-in-pak

Oorspronkelijk ontstond deze methode vlak na de Eerste Wereldoorlog. Destijds besloot het Duitse leger, na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog, om legerofficieren voortaan te selecteren met behulp van belangrijke opdrachten.

Assessment-man-leger

Tijdens de Tweede Wereldoorlog besloot het Amerikaanse leger om deze methode ook te gaan gebruiken, waarna bedrijven vanaf 1945 gingen werken met assessments. Door de komst van Amerikaanse bedrijven naar Nederland, vlak na de Tweede Wereldoorlog, werd de assessment center methode vervolgens ook populair in ons land.

Terugkoppelgesprek

Als je een assessment hebt gedaan, heb je daarna altijd recht op een uitgebreid nagesprek. Dit moment is misschien wel het belangrijkste van het hele assessment. Tijdens dit gesprek kun je namelijk met een professioneel de uitkomsten en gevolgen van het assessment voor je leven en werk doornemen. Hier kun je vast iets van opsteken.

Volgens de beroepsvereniging van psychologen, het NIP, heb je recht op onder andere:

  1. Nabespreking van je onderzoek.
  2. Het inzien van je rapport voordat het wordt verstuurd.
  3. De mogelijkheid je rapport te blokkeren.

Hoe zo’n terugkoppelingsgesprek werkt, kun je zien in deze video:

Waarde

De waarde van een of meerdere assessments verschilt per firma en per beroepstak. Sommige bedrijven volgen de adviezen van het assessmentbureau, andere firma’s hechten daarentegen meer waarde aan gesprekken die zij zelf met een of meerdere kandidaten hebben gevoerd.

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.

Comment Section

0 reacties op “Wat is een assessment?

Plaats een reactie


*