We kennen allemaal het werkwoord evalueren en het bijbehorende begrip evaluatie. Maar wat is evalueren nu precies? In dit artikel wordt dat uitgelegd.

Beoordelen

Evalueren doe je vooral om te beoordelen. Je kijkt of de acties die je hebt uitgevoerd effect hebben gehad op het project dat je had bedacht. Het evalueren gebeurt meestal nadat het project voorbij is, maar er is ook een mogelijkheid om tijdens het project al te evalueren om te kijken of je ideeën wel haalbaar zijn. Met het evalueren kun je ook vragen beantwoorden zoals ‘Is het beoogde doel bereikt?’ of ‘Heeft het project enige verandering gebracht?’. Door te evalueren kun je inventariseren wat het resultaat of het effect van jouw project is geweest. Hierbij worden dan, naast de succesfactoren, ook de eventuele verbeterpunten genoemd, waardoor je weet wat je bij een volgend project anders zou moeten doen.


excellent-evalueren

Welke soorten evaluaties zijn er?

Er bestaan verschillende soorten evaluaties. Hieronder worden verschillende soorten omschreven:

  • Procesevaluatie:


Bij een procesevaluatie kan men nagaan of de bedachte activiteiten op de goede manier en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Hierdoor wordt duidelijk wat er bij de uitvoering goed is gegaan en wat niet helemaal gelukt is. Een procesevaluatie geeft inzicht in onder andere het verloop van het proces, de kosten van het proces en de voorwaarden voor een vervolg.

  • Effectevaluatie:


Met deze soort evaluatie wordt onderzocht of een tussenkomst het gewenste effect heeft gehad op de uitkomstmaat waar het bedrijf voor heeft gekozen. Voorbeelden van zo’n uitkomstmaat zijn gezondheid of kwaliteit van leven.

  • Productevaluatie:


Bij een productevaluatie wordt bekeken of men het gewenste resultaat heeft kunnen behalen. Een productevaluatie geeft onder meer inzicht in de eigen bevindingen en in hoe gebruikers van een product of activiteit het product of de activiteit hebben ervaren.


Voorbeelden van methoden voor een proces- of effectevaluatie zijn een enquête, open-interview, observatie en kwaliteitskaarten.


vraag-vraagteken

Stappenplan

Wanneer je van plan bent om een evaluatie te doen, is het aan te raden het stappenplan te volgen:


1. Een evaluatieplan maken 


Het maken van een evaluatieplan doe je om een kort plan van aanpak te hebben voor het evalueren. Hierin worden onder meer beschreven:

  • Welk doel wil je bereiken met de evaluatie?
  • Wat voor soort evaluatie wordt er ingezet?
  • Is het noodzakelijk om controle te houden over enkele activiteiten?


2. Het reserveren van geld


Aan de hand van het evaluatieplan kun je inschatten hoeveel de evaluatie ongeveer zal gaan kosten. Belangrijk is dit benodigde budget te reserveren.


3. Het verdelen van taken 


Bij deze stap is het de bedoeling dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de taakverdeling binnen de evaluatie.


4. Het kiezen van de evaluatiemethode


Nadat de betrokkenen (bijvoorbeeld personen of organisaties) bij de evaluatie zijn genoteerd, wordt een bepaalde evaluatiemethode gekozen om de gewenste informatie naar boven te halen.


5. Het uitvoeren van de evaluatie 


Bij de uitvoering van de evaluatie wordt de gewenste informatie verzameld. Vervolgens wordt deze informatie geanalyseerd en schematisch verwerkt tot een samenvatting.


6. Het rapporteren en communiceren 


Hierbij is het van belang om goed na te denken over de manier waarop je de verzamelde informatie wilt presenteren. Je kunt hierbij denken aan informeren of aan het uitbrengen van een advies.


 


Nog meer oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan. 

Artikelen in Wat is evalueren?

Assessment Trainingen

Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen