Met de competentie integriteit wordt vooral bedoeld dat je een bepaalde baan op een fatsoenlijke en zorgvuldige manier kunt uitvoeren. Verder is het de bedoeling dat je jouw verantwoordelijkheden en de geldende regels naleeft. Dit wordt ook wel integer handelen genoemd.

Betekenis

Iemand die beschikt over de competentie integriteit is iemand die bepaalde normen en waarden hanteert. Integriteit is een goede eigenschap, als je integer bent, laat je je niet omkopen en ben je te vertrouwen. Als je beschikt over integriteit kun je ook verantwoording afleggen over jouw handelswijze en eventueel gemaakte keuzes.


but-what-does-it-all-mean

Prestatienormen bij de competentie integriteit 

Bij de competentie integriteit zijn een aantal prestatienormen van belang, onder andere:

 • dat je vertrouwelijk om kunt gaan met persoonlijke informatie,
 • dat je kunt werken op grond van de geldende regels,
 • dat je zowel meningen als normen en waarden van anderen kunt respecteren.


Andere prestatienormen die bij de competentie integriteit van belang zijn, zijn onder meer dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen woorden en daden. Verder moet je ook beleefd en neutraal reageren met betrekking tot bijvoorbeeld resultaten of beoordelingen.

Integriteit in het bedrijfsleven

Integriteit is ook van toepassing in het bedrijfsleven. Integer handelen op de werkvloer betekent dat je jouw baan op een betrouwbare en nauwkeurige manier kunt uitvoeren. Hierbij neem je ook je verantwoordelijkheid en leef je de geldende regels na. Wat hierbij van belang is, is dat je goed op de hoogte bent van het gezichtspunt van jouw baas, de beroepscode en de normen en waarden die binnen het bedrijf gelden.

Voorbeelden integriteit op de werkvloer

De meeste bedrijven of organisaties stellen integriteitsvoorschriften of -richtlijnen op. In deze richtlijnen staat vermeld wat het bedrijf onder integriteit verstaat. Enkele voorbeelden:

 • Je houden aan de Nederlandse wet.
 • Beloftes, afspraken en verplichtingen nakomen.
 • Beleefd zijn tegenover klanten en klachten serieus nemen.
 • Een door jou gemaakte fout melden en zelf actie ondernemen om de schade te repareren.
 • Voorzichtig omgaan met gevoelige informatie en geen geheimen naar buiten brengen.


Andere voorbeelden van integriteit binnen een bedrijf kunnen onder andere zijn dat je loyaal bent aan het bedrijf waar je werkt en dat je geen partij kiest in geval van een conflictsituatie.


meneer-schema

Voorbeelden van een niet-integere handelswijze op de werkvloer:

Naast een integere handelswijze op de werkvloer kan het ook voorkomen dat er collega’s zijn met een niet-integere handelswijze. Zo’n handelswijze kun je herkennen aan onder andere de volgende kenmerken:

 • Jezelf laten omkopen
 • Competenties of persoonlijke informatie misbruiken
 • Bedrog en vervalsing
 • Familie, vrienden en kennissen anders behandelen dan andere mensen
 • Roddelen


Functies met de competentie integriteit

Er zijn een aantal functies in het bedrijfsleven waarbij het van groot belang is dat je over de competentie integriteit beschikt. Deze functies zijn onder andere:

 • Beleggingsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • AA - accountant


Deze drie functies zijn functies waarbij je vooral vertrouwenspersoon bent, of moet omgaan met geheime informatie.


Tijdens een sollicitatiegesprek kun je onder meer aantonen dat je integer bent door te benadrukken dat je zorgvuldig omgaat met bepaalde informatie, zoals salaris- of privégegevens.

Ontwikkeltips

Voor de competentie integriteit zijn verschillende ontwikkeltips te geven:

 • Probeer zoveel mogelijk een voorbeeld voor anderen te zijn.
 • Zeg precies wat je bedoelt.
 • Kom altijd jouw afspraken na.
 • Probeer te letten op hoe men in het bedrijf omgaat met geheime informatie.
 • Kom uit voor de fouten die je hebt gemaakt.
 • Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken.
 • Bespreek moeilijke situaties van tevoren en achteraf.


 


Nog meer oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.


Artikelen in Competentie: Integriteit

Assessment Trainingen

Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen