Algemeen
Clayton Vitor
Algemeen
09/07/2021
4 min
0

Ontdek jouw persoonlijkheid met de 16 persoonlijkheden test

09/07/2021
4 min
0

De 16 persoonlijkheden test is een test waarbij je door middel van stellingen op een likertschaal van 1 tot 7 aangeeft in welke mate je jezelf herkent in deze stellingen. Op basis van de antwoorden die je geeft, wordt er bepaald welk persoonlijkheidstype je bent. Daar krijg je ook een uitgebreide beschrijving bij die in veel gevallen toch heel herkenbaar blijkt te zijn. In deze beschrijving wordt vermeld in welke mate bepaalde eigenschappen in jouw persoonlijkheid naar voren komen. Maar dat is nog niet alles want je kunt daarna nog doorlezen over je sterke en zwakke punten en loopbaan. Dankzij de 16 persoonlijkheden test krijg je meer inzicht in je eigen gedrag en krijg je handvatten om er mee aan de slag te gaan als je dit zou willen. Wil je capaciteitentesten oefenen? Bekijk dan onze trainingspakketten onderaan de pagina.


Inhoudsopgave: 

een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Uitleg van de 16 persoonlijkheden test

De uitslag van de 16 persoonlijkheden test wordt uiteindelijk weergegeven in een afkorting zoals bijvoorbeeld ENFJ. Misschien had je nog nooit van de 16 persoonlijkheden test gehoord, maar herken je nu de zo’n soortgelijke afkorting wel. De afkortingen bestaan doorgaan uit 4 letters en per letter heb je twee verschillende mogelijkheden. De letters die in de afkortingen gebruikt worden zijn gebaseerd op de Engelse termen.

 

De schalen van de 16 persoonlijkheden test

Extravert (E) of introvert (I)

Deze schaal geeft aan hoe men omgaat met de wereld om zich heen en hoe men daarop reageert. Extraverte mensen zijn mensen die op actie gericht zijn en zich naar buiten richten. Sociale interactie vinden ze fijn en ze halen energie uit het contact met andere mensen. Introverte mensen bij meer naar binnen gericht en vinden diepe en betekenisvolle sociale interactie prettig. Ze doen veel aan zelfreflectie en halen veel energie uit de tijd die ze alleen doorbrengen.


Observatie (S) of Intuïtie (N)

Deze schaal richt zich op de manier waarop mensen informatie verzamelen uit de wereld om zich heen. Als iemand de voorkeur geeft aan observeren besteden ze doorgaans veel aandacht aan de realiteit. De focus ligt op details en feiten, kijken ze vooral naar wat ze kunnen leren van hun eigen zintuigen en vinden ze het leuk om praktijkervaring op te doen. Geef je de voorkeur aan intuïtie, dan besteed je meer aandacht aan indrukken en patronen. Deze mensen vinden het leuk om na te denken over de toekomst, om abstracte theorieën uit te werken en om over mogelijkheden na te denken.

 

Denken (T) of voelen (F)

Met deze schaal wordt gekeken naar de manier waarop mensen beslissingen nemen op basis van informatie die verzameld in vanuit de intuïtieve of sensorische functies van die persoon. Wanneer iemand de voorkeur geeft aan nadenken ligt er meer nadruk op objectieve gegevens en feiten. Bij het maken van een beslissingen willen deze personen graag logisch, onpersoonlijk en consistent zijn. Mensen die de voorkeur geven aan voelen nemen vaker emoties en mensen in overweging om tot een conclusie te komen.

 

Beoordelen (J) of waarnemen (P)

Hierbij wordt er gekeken naar de manier waarop mensen omgaan met de buitenwereld. Mensen die de voorkeur geven aan beoordelen vinden planning, structuur en stevige beslissingen belangrijk. Mensen die liever waarnemen zijn doorgaan flexibeler, chaotischer en spontaner.

 

Uitslag van de 16 persoonlijkheden test

Het combineren van de bovenstaande 4 letters kan leiden tot 16 verschillende combinaties die dus 16 persoonlijkheden representeren. De persoonlijkheden die kunnen ontstaan naar aanleiding van de 16 persoonlijkheden test zijn:

 1. ISTJ – Logisticus: dit is iemand die bekend staat om zijn harde werken en betrouwbaarheid. Het is iemand die goed een veilige en stabiele omgeving creëert voor zichzelf en de mensen die hem lief zijn. Dit is de persoonlijkheid van de 16 persoonlijkhedentest die waarschijnlijk het meest voorkomt.
 2. ITSP – Virtuoos: deze persoon is bereid tot improviseren en heeft veel technische beheersing. Een virtuoos wilt graag nieuwe dingen leren en ontdekken en staat bekend om het kunnen vinden van unieke oplossingen voor uitdagingen die onmogelijk lijken.
 3. ISFJ – Verdediger: de verdediger staat bekend vanwege zijn onbaatzuchtigheid en betrouwbaarheid. Hij kan net als de logisticus een veilige en stabiele omgeving creëren en onderhouden voor zichzelf en geliefden.
 4. ISFP – Avonturier: deze persoon staat bekend vanwege de artistieke vaardigheden en vriendelijkheid. Daarnaast kan hij goed nieuwe dingen verkennen en ervaren, ook als deze spannend zijn.
 5. INFJ – Advocaat: de advocaat staat bekend als mysterieus en gepassioneerd. Deze persoon koestert zijn principes en integriteit en staat bekend om zijn empathie en verbeelding.
 6. INFP – Bemiddelaar: door een levendige verbeelding en onbaatzuchtigheid kan de bemiddelaar obstakels overwinnen. De bemiddelaar wordt geroemd om zijn creativiteit.
 7. INTJ – Architect: dit is een persoon met veel eigenaardigheden waardoor dit kan leiden tot misverstanden. Het is een strategische denken met een krachtig intellect.
 8. INTP – Logicus: deze persoonlijkheid is redelijk zeldzaam. Deze personen hebben een levendige verbeelding en krachtig intellect.
 9. ESTP – Ondernemer: de ondernemer is iemand die bekend staat vanwege het vermogen om zich volledig op het heden te kunnen richten en het vermogen tot improviseren. De ondernemer is iemand die actiegericht, charmant en aantrekkelijk is.
 10. ESTJ – Leidinggevende: deze persoon is wilskrachtig en praktisch ingesteld. De leidinggevende is bekend door de administratieve vaardigheden en betrouwbaarheid.
 11. ESFP – Entertainer: de entertainer kan zich net als de ondernemer goed op het heden richten en beschikt over het vermogen tot improviseren. De entertainer is ook aantrekkelijk en charmant en houdt daarnaast van kwaliteit en schoonheid.
 12. ESFJ – Consul: dit is iemand die de populairste van de klas is en daarnaast ook zorgzaam en praktisch is. Deze mensen staan bekend om hun administratieve en sociale vaardigheden.
 13. ENFP – Campagnevoerder: dit is een charismatisch en creatief persoon die bekend staat om zijn enthousiasme en idealisme.
 14. ENFJ – Protagonist: deze persoon staat bekend om zijn altruïsme, authenticiteit en zorg. Het zijn doorgaans charismatische en inspirerende mensen en geboren leiders.
 15. ENTP – Debater: deze mensen staat bekend om hun out-of-the-box denken dankzij hun levendige verbeelding en krachtige intellect.
 16. ENTJ – Bevelhebber: ook de bevelhebber is een strategisch denker met een krachtig intellect. Het is een geboren leider vanwege zijn vertrouwen, gezag en charisma.


Nog meer oefenen voor het assessment

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan of bekijk de trainingspakketten hieronder.

Reacties
Categorieën