Het beroep van een assessor kan van inhouden. In een studentenvereniging is de assessor bijvoorbeeld het hulpje van de voorzitter van de vereniging. Letterlijk betekent het begrip ‘assessor’ bijzitter of helper. Met assessors krijg je onder meer te maken in het onderwijs, tijdens een assessment of in protestantse kerken.

In België kan de assessor bijvoorbeeld lid zijn van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep.

In verschillende landen wordt met ‘assessor’ een of meerdere personen bedoeld met een begeleidende bestuursfunctie zoals bij een rechtbank, universiteit of een overheidsdienst.

Assessor in het onderwijs

Ook in het onderwijs kan sprake zijn van een of meerdere assessors. In het onderwijs heeft de assessor de verantwoordelijkheid om studenten te beoordelen, zowel bij examens die plaatsvinden op school als bij examens die plaatsvinden tijdens een stageperiode. Daarom wordt een assessor in het onderwijs ook vaak aangeduid als examinator of beoordelaar.

Verder kan deze assessor ook zitting hebben in de examencommissie van een school om bijvoorbeeld een examen af te nemen.

Assessor tijdens een assessment

Ook wanneer je een assessment moet afleggen krijg je waarschijnlijk te maken met een of meerdere assessoren. Deze assessoren, in de meeste gevallen zijn dit er twee, observeren onder andere jouw gedrag, geschiktheid en eventuele mogelijkheden voor verbeteringen.

In sommige gevallen zijn de assessoren bij een assessment managers van een organisatie die een training tot assessor hebben gevolgd. In andere gevallen zijn de assessoren soms psychologen van een assessmentbureau.


Assessor Een assessor


Naast het observeren van onder andere jouw gedrag en geschiktheid, functioneren de assessors tijdens een assessment ook vaak als gesprekspartner of als rollenspelspeler.

Naast praktijkopdrachten gedurende het assessment krijg je ook te maken met onder meer intelligentietests, vraaggesprekken en persoonlijkheidsvragen.

Verder heeft de definitie van ‘assessment’ geen beschermde status. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een intelligentietest ook beschouwd mag worden als een assessment. De assessors die jouw gedrag hebben geobserveerd mogen, zonder jouw toestemming en/of zonder dat jij inzage hebt gehad, de uitkomsten van de eindresultaten niet aan jouw (toekomstige) werkgever tonen.

Kwaliteiten

Een assessor moet beschikken over verschillende kwaliteiten. Zo moet hij/zij op een vakkundige manier oordelen over een bepaalde student en over het feit of deze student wel of niet voldoet aan de gevraagde competenties.

Verder moet een assessor ook verschillende competenties kunnen associëren met verschillende praktijkgevallen, handelswijzen en het bewijs van die handelswijzen.

Basiskwalificatie

Een assessor moet onder meer beschikken over drie basiskwalificaties:

1. In het bezit zijn van een hbo-diploma of een hoger diploma.

2. Doelmatig te werk gaan, zorgvuldig zijn en zijn/haar afspraken nakomen.

3. Zowel mondeling als schriftelijk in staat zijn open en helder te communiceren.


Wil je graag weten wat de andere basiskwalificaties zijn waar je als assessor over moet beschikken? Klik dan hier

Kerntaken assessor

Een assessor heeft 3 kerntaken:


1. Het geven van ontwikkelingsgerichte respons.

2. Het bevestigen en mededelen van het competentieniveau van de student.

3. Het afleggen van een kritisch gericht vraaggesprek op basis van verschillende bewijzen.


Wil je meer informatie over de kerntaken waarover een assessor moet beschikken? Klik dan hier


 


Nog meer oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.


Artikelen in Wat is een assessor?

Assessment Trainingen

Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen