Tijdsdruk is een klacht die veel genoemd wordt bij stress. Maar wat is tijdsdruk nou precies? Dat wordt in dit artikel helder uitgelegd.

Betekenis tijdsdruk

Tijdsdruk kan is te omschrijven als een ervaring die medewerkers hebben doordat ze naar verhouding te veel taken en te veel zwakheden hebben om alle taken binnen de beschikbaar gestelde tijd af te kunnen ronden. Tijdsdruk is een verschijnsel dat veel voorkomt bij mensen die werkzaam zijn in de zorg. Tijdsdruk kan te maken hebben met verschillende factoren, waaronder de organisatie, iemands houding, patiënten of medewerkers.

klok-vinger

Hoe zet je tijdsdruk om in rust?

De meeste mensen krijgen bij tijdsdruk ervaringen zoals stress en spanning. Dit komt doordat de hersenen een standaard manier hebben voor het creëren van stress. In je hoofd kun je jouw interne zicht uitbreiden door je bewust te worden van de ruimte die je om je heen hebt gekregen. Hierdoor kun je als het ware overeind blijven staan en juist gaan kijken naar alle prettige dingen die in je omgeving eerst niet duidelijk waren. Door bijvoorbeeld naar buiten te gaan of door het opzoeken van gezelligheid kun je afstand nemen van de tijdsdruk.

man-rust

Hoe ga je om met tijdsdruk?

Aangezien tijdsdruk voor de meeste mensen een probleemsituatie oplevert, is het verstandig om te weten hoe je om moet gaan met tijdsdruk. Aanleidingen voor het ervaren van tijdsdruk zijn onder andere het hebben van te veel taken, het niet kunnen delegeren en verkeerd plannen. Hieronder worden 5 tips beschreven om op een goede manier om te gaan met tijdsdruk:

1. Alles ruim plannen

Om goed om te kunnen gaan met tijdsdruk, is het belangrijk ruim te kunnen plannen. Als je alles ruim kunt plannen weet je dat je genoeg buffer hebt voor het geval iets niet gaat zoals het eigenlijk zou moeten gaan.

2. Heronderhandelen

Soms gebeurt het wel eens dat je een bepaalde deadline of een afspraak niet haalt, om wat voor reden dan ook. Als dit bij jou het geval is, is het noodzakelijk om meteen andere betrokkenen hierover te informeren. Door hierover te berichten zorg je ervoor dat zij meer duidelijkheid krijgen en kun je misschien nieuwe afspraken maken.

3. Pauzeren

Als je bezig bent om iets af te maken en je concentratie valt weg, dan is het belangrijk om een kleine pauze te nemen. Je kunt maar ongeveer 15 tot 25 minuten achter elkaar geconcentreerd werken, bij de meeste mensen valt daarna de concentratie weg.

4. Stoppen

Als je aan de slag gaat met spoedeisende zaken, dan is de kans aanwezig dat je voor jezelf hierdoor onnodig veel tijdsdruk creëert. Als je dit voortdurend doet, bestaat de kans dat je niet aan jouw vaste taken toekomt en dat je alleen maar gaat reageren op alles wat op je afkomt. Werkzaamheden worden door mensen vaak als spoedeisend aangeduid, als ze te laat aan een bepaalde klus zijn begonnen.

5. Actiestappen

Aangezien de meeste mensen niet al te best kunnen schatten hoeveel tijd een bepaalde klus gaat kosten, is het vooral belangrijk dat je in actiestappen gaat denken en niet in tijd.

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.

Artikelen in Wat is tijdsdruk?

arrow_drop_up arrow_drop_down