11 mei 2022 
8 min. leestijd

Belbin Rollen - De 9 rollen van Belbin

Belbin Rollen - De 9 rollen van Belbin

De Belbintest bestaat uit 9 Belbin rollen, elke rol heeft zijn doel en bijdrage aan een goede samenwerking. De Belbin teamrollen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat een team beter gaat functioneren. Het is belangrijk om te weten welke rollen bij je passen, en vanuit de Belbintest kun je dat beter beoordelen. Een Belbinrollenverdeling leidt tot een sterk en goedlopend team binnen een bedrijf of organisatie. De Belbintest geeft je ook een beter inzicht in welke banen bij je zouden kunnen passen. 


Inhoudsopgave: Belbin rol: 1 - De bedrijfsman

Kenmerken:

Een bedrijfsman is meestal een pragmatisch persoon die ervoor kan zorgen dat eenmaal genomen beslissingen ook worden uitgevoerd. Hij is nuchter en houdt ervan om hard te werken (niet praten, maar actie ondernemen). Hij is trouw aan zijn verplichtingen en erg vasthoudend.

 

Wat is jouw rol:

De bedrijfsmensen zijn goed in het omzetten van ideeën in duidelijke  taken. Zij analyseren  snel wat haalbaar is en wat niet. Bedrijfsmannen kunnen organiseren en implementeren. Voor managementtaken, taken die de nadruk leggen op verantwoordelijkheid en efficiëntie,  zijn zij bijzonder geschikt.

 

Wat je niet moet doen:

 1. Te weinig toegeeflijk zijn
 2. Afbrekend commentaar uiten
 3. Te snel willen beginnen

 bedrijfsman (Belbin test) logo


 

Belbin rol: 2 - De brononderzoeker

Kenmerken :

Een brononderzoeker is een extravert en aantrekkelijk persoon, die altijd op zoek is naar nieuwe informatie en interessante contactmethodes. Deze nieuwsgierige ontdekkingsreiziger lijkt talloze relaties te hebben. Vanwege zijn brede interesses heeft hij meestal creatieve ervaring, maar hij is eerder geneigd dingen samen te stellen dan met echte ideeën te komen. BO (brononderzoeker) richt zich op brainstormen, innovatie en ontwikkeling en hij houdt van improviseren. Hij is een ondeugend, geheimzinnig, actief en enthousiast persoon en een permanente bron van informatie. Hij maakt echter niet altijd af waar hij aan begonnen is, omdat hij soms de neiging heeft om dingen net zo gemakkelijk neer te leggen als op te pakken.

 

Wat is jouw rol:

De brononderzoeker is goed in het onderzoeken en inbrengen van ideeën en bronnen buiten de groep. Hij kan contacten leggen, gebieden verkennen en onderhandelen. Door zijn pragmatische geest weet hij waar de kansen liggen en hoe hij deze kan benutten. Mensen en diversiteit zijn essentieel voor BO (brononderzoeker). Als zijn omgeving niet genoeg is om hem te stimuleren, zoals wanneer hij een functie bekleedt, zal hij snel saai en nutteloos worden.

 

Wat je niet moet doen:

 1. Overhyped worden
 2. Dagdromen
 3. Te nonchalant zijn

 teamrol 2 brononderzoeker Belbintest logo

 

 

Belbin rol: 3 - De plant

Kenmerken:

De plant (PL) is een innovator en uitvinder, creatieve denker, origineel en fantasierijk. Hij is op zoek naar denkbeeldige ruimtes, ontwerpt strategieën en plannen voor de toekomst en zoekt constant naar verrassende nieuwe oplossingen voor oude problemen. PL is introvert en raar. Hij kiest zijn eigen oplossing en bewaart graag enige afstand tot het team. Hij steekt veel energie in zijn creatie en soms kan hij de realiteit niet eens zien, waardoor zijn ideeën raar, radicaal of onpraktisch lijken. PL is erg gevoelig voor waardering en kritiek. Soms is er een aparte handleiding nodig om dit soort talent te laten floreren in het team.

 

Wat is jouw rol:

Een plant kan altijd een inspiratiebron zijn. Hij stelt ideeën en alternatieven voor, en bedenkt mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Plant is vooral belangrijk in de vroege stadia van een project of als maker van nieuwe producten. Maar hij kan ook aan de slag als adviseur (intern of extern). Gewoonlijk is slechts één Plant in een team voldoende. Als er meerdere zijn, zijn ze voortdurend bezig al hun energie te besteden aan het bestrijden van elkaars ideeën.

 

Wat je niet moet doen:

 1. Aangevallen voelen bij commentaar
 2. Je te druk maken om elke dag met creatieve ideeën te komen 
 3. Voortdurend jezelf willen laten zien

teamrol 3 Belbintest de plant logo

 

 

Belbin rol: 4 - De monitor

Kenmerken:

De monitor is kritisch en tot nadenken stemmend. Zijn bijdrage hangt af van een objectieve en efficiënte analyse. De monitor wil de reden van een situatie weten, onderzoeken en begrijpen. Het is voor hem gemakkelijk om problemen te zien in plannen of tijdens discussies. De monitor is op zoek naar iets helders en duidelijks en wil nadenken, uitleggen en meer uitleggen. De monitor is een intelligent persoon,  houdt van informatie en wil alles zelf uitleggen. Het kan lang duren voordat er door hem een beslissing is genomen, maar heeft hij dat eenmaal gedaan, dan was zijn oordeel wijs en maakt hij zelden fouten.

 

Wat is jouw rol:

De monitor is erg handig voor het analyseren van problemen en het evalueren van ideeën en suggesties. Hun mentale en emotionele toestand kan veel groepen beschermen tegen het nemen van overhaaste, verkeerde beslissingen. Operators die bekwaam zijn in het demonstreren en evalueren van de sterke en zwakke punten van een advies, kunnen belangrijke strategische posities innemen, vooral wanneer het nodig is om strategieën op laag niveau te vermijden.

 

Wat je niet moet doen:

 1. Te veel commentaar geven
 2. Discussies aangaan met andere Monitoren of Planten
 3. Oplossingen en ideeën te snel veroordelen

 teamrol 4 de monitor Belbintest logo

 

 

Belbin rol: 5 - De vormer

Kenmerken:

De Vormer is een man van passie en energie. Hij is snelle denker en heel geduldig. De vormer is handig en biedt snelle beloningen. Hij geeft de voorkeur aan vechten en discussiëren, maar hij moet dan wel winnen. Als er problemen optreden, raakt de vormer snel gefrustreerd en angstig. Vormers richten zich op effecten en weten hoe ze die moeten combineren met ‘ik’ om mensen te ontroeren. Hoewel de Vormer constant lijdt aan zijn capaciteiten en vermoedt dat alleen de gevolgen kunnen worden weggenomen, vindt zijn omgeving hem vaak een aantrekkelijk, dynamisch en helder persoon. Hij is een dappere en moedige ondernemer die ervoor zorgt dat alles goed gaat en vooral naar mensen kijkt in termen van de doelen die hij wil bereiken.

 

Rol :

Vormers nemen aan en zorgen voor werk. Naarmate de spanningen en tegenstand toenemen, verzamelt hij kracht binnen de groep en stelt hij nieuwe doelen. Zeker als de groep wordt aangevallen door politieke en sociale invloeden. Virtuele machines zijn belangrijk wanneer u belangrijke wijzigingen aanbrengt. Wees niet bang om ongewenste acties te ondernemen. Een Vormer blinkt uit in een omgeving die onder druk staat en waarin grote risico’s lijken te spelen.

 

Wat je niet moet doen:

 1. Arrogant doen tegen mensen die zich richten op structuur en methode (monitor en plant)
 2. Strijden om een professionele status
 3. Intolerant zijn

 teamrol 5 de vormer Belbintest logo

 

 

Belbin rol: 6 - De voorzitter

Kenmerken:

De voorzitter blijft een wil zoeken bij de partij. De voorzitter is een cultureel ontwerper, hij zoekt naar een stapsgewijze handleiding, duidelijke punten, ideeën voor gegevensopslag en een samenvatting van ieders interesses. Streef ernaar om alle leden van de organisatie aan te moedigen om bij te dragen en een positief te reageren op ieders autoriteit. VZ (voorzitter) is vriendelijk, positief, ruimdenkend, maar beleefd. Hij heeft meestal geen talent, geen vindingrijkheid of vaardigheid. Integendeel, zijn kracht ligt in het vinden van talenten bij anderen, en hij wil een fundament leggen. Het zoekt consensus, maar onderneemt onverwijld actie als dat nodig lijkt of er sprake van tijdsdruk is.

 

Wat is jouw rol:

De voorzitter is de leider die het beste team heeft gevonden door orde te bewaren en zich in te zetten voor besluitvorming. Hierbij gaat hij niet uit van de eigen behoeften en positie. Deze laatste eigenschap confronteert hem met Vormer en Plant.

 

Wat je niet moet doen :

 1. Druk op mensen zetten
 2. Implementatie Snelheid; vasthouden aan het motto “beslissingen zijn beslissingen”, vooral als er nieuwe ideeën of vragen zijn.
 3. Naleving van scheiding van functies, zelfs als interne of externe veranderingen optreden.

 teamrol 6 de voorzitter Belbintest logo

 

 

Belbin rol: 7 - De zorgdrager

Kenmerken:

De zorgdragers zijn getalenteerd en altijd gericht op het oplossen van mogelijke problemen. Voor zorgdragers is verlangen naar detail en perfectie een belangrijke eigenschap. Zorgdrager controleert altijd om te zien of alles goed gaat. Hij rustte pas weer als alles in orde is en tot in de puntjes geregeld. Zorgdrager controleert de kwaliteit. Hij gebruikt dezelfde principes die hij aanleert. Zorgdrager is snel afgeleid en laat niet graag zaken aan een ander over. Tegelijkertijd vergeet de zorgdrager veel en is hij gericht op samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid voor het werk.

 

Wat is jouw rol:

Zorgdragers zijn essentieel voor taken die een hoge mate van concentratie en consistentie vereisen. Nadat hij informatie heeft ontvangen, zorgt hij ervoor dat alles gereed is om de taak te starten en dat een en ander loopt zoals gepland en gedetailleerd uitgelegd is. Zorgdrager is slim en begrijpt wat urgent is. Veiligheid en kwaliteit vinden Zorgdragers belangrijke punten.

 

Wat je niet moet doen:

 1. Te veel inzoomen op details
 2. De groep frustreren door teveel druk uit te oefenen
 3. Intolerant zijn tegenover mensen met andere gewoonten en attitudes

 teamrol 7 de zorgdrager Belbintest logo

 

 

Belbin rol: 8 - De groepswerker

Kenmerken:

De Groepswerkers zijn zeer aanhankelijke en vriendelijke leden van de organisatie. Zij hebben respect voor het milieu, zijn autoritair, leggen veel nadruk op het creëren van sfeer en integratie. Groepswerkers kunnen goed luisteren en anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Groepswerker streeft naar samenhang en harmonie, met als doel conflicten te vermijden door tactisch en diplomatiek handelen. Met de hulp van zijn sociale vaardigheden en liberalisme kan hij de geest van het team koesteren en daardoor contact maken met alle leden. Hij heeft een hekel aan conflicten en vindt het moeilijk om beslissingen te nemen in tijden van crisis.


Wat is jouw rol:

Groepswerkers spelen een belangrijke coördinerende rol. Hij is het brein achter het team. Groepswerker strijdt voor integratie en voorkomt conflicten en onnodige discussies. Groepswerker houdt zich aan de doelstellingen van de groep. Hierdoor kan iedereen een mening hebben en die op een positieve en gedetailleerde manier toelichten. Groepswerker  zorgt voor vermaak, sfeer en omgangsvormen.


Wat je niet moet doen:

 1. Je verbergen voor conflicten.
 2. Situaties creëren waarin problemen niet serieus worden genomen.
 3. Bondgenootschappen aangaan.

 teamrol 8 de groepswerker Belbintest logo

 

 

Belbin rol: 9 - De specialist

Kenmerken:

Specialist is een rustig en eenzaam persoon die prioriteit geeft aan het naleven van de regels van professionaliteit. Specialisten durven niet verder te gaan dan hun eigen taken en zijn meestal niet geïnteresseerd in andere vakgebieden. Hij wil zich op één ding concentreren. Van daaruit ging hij in contact met de buitenwereld, zodat hij er een expert in kan worden.


Wat is jouw rol:

Specialisten kunnen een belangrijke rol spelen door hun professionele ervaring in termen van productontwikkeling en naleving van professionele normen. Zij vertalen gewone woorden in technisch jargon en voegen visie toe. Buiten hun specialistische ervaring mag je geen hoge verwachtingen hebben van hun bijdrage.


Wat je niet moet doen:

 1. In je eigen bubbel blijven en samenwerking vermijden.
 2. Het werk van je collega’s afkraken.

 teamrol 9 de specialist Belbintest logo

€27,-


Assessment A

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Het pakket b die wij aanbieden om jezelf voor te bereiden op de assessment.

€47,-


Assessment B

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


€37,-


Assessment C

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen