Het Big Five persoonlijkheidsmodel onderscheidt 5 karaktereigenschappen. De meeste psychologen zien het Big Five persoonlijkheidsmodel vandaag de dag als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel.

Hoe werkt het Big Five persoonlijkheidsmodel?

Zoals in de introductie al duidelijk werd, onderscheidt het Big Five persoonlijkheidsmodel 5 verschillende karaktereigenschappen, die als volgt worden omschreven:


1. Extraversie 


De mate van extraversie geeft aan in hoeverre een bepaald persoon behoefte heeft aan sociale contacten. Mensen die extravert zijn, zijn onder andere sociaal en energiek en praten graag. Tegenover extraversie staat introversie. Introverte mensen zijn juist tegenovergesteld ten opzichte van extraverte mensen. Zij brengen hun tijd bijvoorbeeld het liefst door in een rustige omgeving en hebben niet zoveel behoefte aan sociale contacten.


2. Inschikkelijkheid (Vriendelijkheid)


Hiermee bedoelt men de mate waarin een bepaald persoon onder meer gedwee en behulpzaam is.


3. Zorgvuldigheid (Consciëntieusheid) 


Deze karaktereigenschap geeft aan in hoeverre een bepaald persoon doelbewust en planmatig te werk gaat.


4. Emotionele stabiliteit 


Met emotionele stabiliteit wordt omschreven in hoeverre een bepaald persoon onder andere tevreden is met zichzelf. Emotioneel stabiele mensen kennen minder heftige emoties en zijn vaak ontspannen. Wanneer een bepaald persoon geen emotionele stabiliteit kent, dan beschikt hij of zij over de eigenschap neuroticisme.


5. Openheid


Met de karaktereigenschap Openheid wordt bedoeld in hoeverre een bepaald persoon open staat voor nieuwe ervaringen en ideeën. Als iemand een hoge score haalt bij deze karaktereigenschap, betekent dit dat deze persoon nieuwsgierig en creatief is. Als iemand laag scoort op deze eigenschap, dan betekent dit dat hij/zij zich het liefst bezighoudt met feiten.

Waar wordt het big five persoonlijkheidsmodel voor gebruikt?

Het big five persoonlijkheidsmodel wordt vooral gebruikt bij psychologische onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook bij het onderzoeken en behandelen van een conflict in de werksituatie.


Persoonlijkheidstest-model

Persoonlijkheidstest 

In principe kan de big five persoonlijkheidstest gezien worden als een persoonlijkheidstest waarbij personen niet in een bepaald hokje worden gezet. Wel is het zo dat iemand enigszins extravert kan zijn of bijvoorbeeld enigszins open staat voor nieuwe ideeën.


Nadat de test voltooid is, wordt per karaktereigenschap duidelijk welke score behaald is. Een erg hoge of juist erg lage score bij een bepaalde karaktereigenschap betekent dat iemand bij die karaktereigenschap tot de uitersten gerekend wordt.

Tips voor gebruik van big five persoonlijkheidstest 

Hieronder worden enkele tips beschreven die nuttig kunnen zijn bij het gebruik van de big five persoonlijkheidstest:


1. Geef je gesprekspartner voldoende tijd


Het is belangrijk dat je gesprekspartner genoeg tijd heeft om de persoonlijkheidstest te maken. Wel is het van belang om aan te geven dat niet te lang moet worden nagedacht over de vragen en antwoorden.


2. Kies een test die betrouwbaar is


Veel bedrijven bieden een gratis persoonlijkheidstest aan, bijvoorbeeld bij een sollicitatie. Niet alle aangeboden tests zijn echter even betrouwbaar. Daarom is het heel belangrijk om een betrouwbare test van een goede partij te kiezen.


3. Test bespreken 


Als een sollicitant een test heeft gemaakt voor een functie binnen een bedrijf, is het belangrijk om deze test na te bespreken. Niet alleen de onderzoeksresultaten zijn interessant, ook het commentaar van de sollicitant op de test kan verrassende inzichten geven.


 


Nog meer oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.


Artikelen in Wat is het Big Five persoonlijkheidsmodel?

Assessment Trainingen

Assessment A

€27,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment B

Meest verkocht

€47,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Assessment C

€37,-

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail

Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen