Capaciteitentest voorbereiden en oefenen
Clayton Vitor
Capaciteitentest voorbereiden en oefenen
09/23/2019
5 min
0

integriteit voor assessment oefenen

09/23/2019
5 min
0

Integriteit tijdens het assessment is van belang om te zien hoe jij op een zorgvuldige manier jouw functie uit gaat voeren op de werkvloer. Daarnaast moet je altijd jouw verantwoordelijkheden en de regels naleven, wat integer handelen wordt genoemd. Integriteit is daarom ook een belangrijke om te hebben wanneer je assessment moet gaan doen tijdens een sollicitatieprocedure. Het is daarom goed om te weten wat het inhoudt en hoe je dit kunt toepassen op het assessment. Wil je oefenen voor het assessment? Bekijk dan onze assessment trainingen onderaan de pagina.

 

Inhoudsopgave

een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

De betekenis van integriteit tijdens een assessment 

Integriteit tijdens het assessment is het hanteren van bepaalde normen en waarden. De competentie integriteit is daarom ook een van de competenties die tijdens het assessment wordt getoetst. Het is een goede eigenschap, omdat je je niet laat omkopen en je te vertrouwen bent. Je kunt hiermee immers ook verantwoording afleggen over jouw handelswijze en de keuzes die je maakt. Dit kan ook van pas komen tijdens jouw assessment. Hier kan een assessor namelijk in de nabespreking ook vragen hoe jij tot een bepaalde keuze bent gekomen.

Het is echter niet altijd duidelijk wanneer je integer gedrag vertoont. Er zijn namelijk ook gebieden waar de regels niet altijd duidelijk zijn. Concreetheid is daarom van belang. Integriteit tijdens een assessment komt erop neer dat er op een bepaalde manier met elkaar omgegaan wordt. Jij als kandidaat moet respect tonen om ook respect te krijgen. Niet altijd is het even duidelijk wat men van elkaar verwacht en wanneer de integriteit geschonden wordt. Probeer dit daarom altijd goed af te tasten, zodat je niet de verkeerde opmerking maakt of de verkeerde houding aanneemt.


De prestatienormen bij integriteit 

De prestatienormen bij integriteit is in een lijn met jouw gedrag tijdens het assessment. Je moet namelijk kunnen werken met geldende regels en deze niet overschrijden. Ook bij het assessment gelden bepaalde regels waar jij je aan moet houden. Daarnaast moet je de meningen, normen en waarden van anderen kunnen waarderen. Het advies dat jij krijgt tijdens het assessment moet je daarom van harte nemen. Integriteit tijdens het assessment is daarom niet alleen om kunnen gaan met de regels, maar ook begrip tonen voor de gegeven feedback.

Integriteit wordt daarom op verschillende manieren getest. Dit kan aan de hand van verschillende vragenlijsten gebeuren, zoals een open integriteitstest, maar ook een vragenlijst met morele waarden of dilemma’s. Tijdens de open test wordt voornamelijk ingegaan op concrete integriteitsschendingen. Als je hier een vraag niet wilt beantwoorden, wordt jou wel gevraagd om dit in een gesprek toe te lichten. Je kunt echter altijd uit de procedure stappen.

 

Integriteit op de werkvloer 

Integriteit tijdens het assessment geeft ook een goede weerspiegeling van jouw gedrag op de werkvloer. Veel werkgevers hechten daarom veel waarde aan een test die deze competentie toetst. Als werknemer moet je immers altijd de verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen en de regels van het bedrijf volgen. Je zult daarom ook op de hoogte moeten zijn van het uitgangspunt van jouw werkgever, de beroepscode en de normen en waarden die binnen een bepaald bedrijf gelden. Op deze manier kun jij namelijk jouw functie naar behoren uitvoeren.

Werkgevers moeten daarom ook een integriteitsbeleid ontwikkelen. Niet alleen is integriteit tijdens het assessment belangrijk, ook moet er direct duidelijk zijn wat er van de werknemers wordt verwacht op de werkvloer. Hoe concreter een werkgever dit beleid heeft opgesteld, hoe beter deze nageleefd kan worden. Ook moeten werknemers zelf afwegingen kunnen maken in verschillende situaties, waardoor tijdens het assessment al verschillende dilemma’s moeten worden voorgelegd als training. Je kunt daarom tijdens het assessment al aangeven welk deel van een dilemma jij zou kiezen in een bepaalde situatie. Soms wordt dit gedaan aan de hand van stellingen, maar soms worden de dilemma’s ook voorgelegd tijdens een interview.


Het beleid

Het beleid en de bijbehorende voorschriften en richtlijnen kunnen verschillende zaken omvatten. Zo zou een werkgever bijvoorbeeld kunnen opschrijven dat je je moet houden aan de Nederlandse wet, dat beloftes, afspraken en verplichtingen nagekomen moeten worden, dat je beleefd moet zijn tegenover klanten en dat je een door jouw gemaakte fout meldt en actie onderneemt om de schade hiervan te repareren. Uiteraard leer je bij integriteit tijdens het assessment ook dat er geen gevoelige informatie naar buiten mag worden gebracht en dat je geen geheimen doorverteld aan derden.


Voorbeelden waarbij integriteit niet gehandhaafd wordt 

Hoewel integriteit tijdens het assessment getoetst wordt, zijn er veel werknemers die zich niet helemaal aan het beleid houden op de werkvloer. Hierdoor kunnen er nare situaties ontstaan. Niet alleen heb je jezelf als werknemer hiermee, maar ook jouw werkgever en collega’s kunnen er hinder van ondervinden. Een niet-integere handelswijze is echter wel direct te herkennen aan jezelf en jouw collega’s. Het is daarom belangrijk dat je weer waar je op moet letten.

Een daarvan is jezelf om laten kopen. Het kan voor komen dat een klant of relatie jou op een of andere manier op andere gedachten wil brengen. Het is echter belangrijk dat je met respect blijft handelen en jezelf daarbij niet op andere gedachten laat brengen. Persoonlijke informatie misbruiken, bedrog en vervalsing zijn ook vormen van niet-integer handelen. De toetsing van integriteit tijdens het assessment zal daarom ook hierover gaan, omdat dit vaker voor komt op de werkvloer dan je zult denken. Ook familie, vrienden en kennissen anders behandelen dan andere mensen op de werkvloer en roddelen over anderen wordt gezien als een breuk op het integriteitsbeleid.


Ontwikkelen van integriteit tijdens en na het assessment 

Integriteit tijdens het assessment kun je trainen. Deze competentie kun je jezelf namelijk aanleren aan de hand van verschillende oefeningen en tips. Als je veel op jezelf en jouw houding ten opzichte van anderen let, weet je al snel welke ontwikkelpunten jij hebt. Probeer daarom altijd een zo goed mogelijk voorbeeld voor anderen te zijn. Als jij op de juiste manier handelt, zullen anderen om jou heen dit ook gaan doen. Zeg daarbij ook altijd precies wat je bedoelt. Hoe meer duidelijkheid jij geeft, hoe beter andere mensen hiernaar kunnen handelen.

Het ontwikkelen van integriteit tijdens het assessment begint ook bij het nakomen van jouw afspraken. Als jij jouw afspraken nakomt, zoals als eerste al op tijd op het assessment aankomen, kun je aantonen dat jij de competentie (deels) in je hebt zitten. Mocht je al werkzaam zijn, let dan vooral ook op hoe andere mensen binnen het bedrijf omgaan met vertrouwelijke informatie. Het handelen van jouw collega’s kan er namelijk ook voor zorgen dat jij deze competentie beter ontwikkelt.


Het belang van integriteit tijdens het assessment 

Het mag duidelijk zijn dat integriteit op de werkvloer belangrijk is. Wanneer een bedrijf bepaalde regels, normen en waarden heeft opgesteld weten werknemers beter waar zij zich aan moeten houden. Daarnaast is het voor alle partijen een bepaalde houvast, doordat er op terug gegrepen kan worden als zich een situatie voordoet die in strijd is met dit beleid. Werkgevers willen daarom vanaf de sollicitatieprocedure al weten of een werknemer de competentie integriteit bezit. Integriteit tijdens het assessment toetsen kan namelijk voorkomen dat de werkgever de verkeerde kandidaat voor de functie aanstelt en daardoor meer risico’s loopt op de werkvloer.

Zorg er daarom voor dat je op dit onderdeel van het assessment goed kunt scoren. Dit gebeurt allemaal al met een goede voorbereiding, waarbij je jezelf bewust wordt van jouw doen en laten. Dit kun je naar aanloop van het assessment namelijk nog verbeteren, zodat je een beter voorkomen hebt dan wanneer je helemaal niet weet hoe je in elkaar zit. Werkgevers, de assessoren en eventueel een assessmentpsycholoog hebben immers vrij snel door hoe jij in elkaar steekt, waardoor het anders voordoen ook geen zin heeft. Daarnaast hechten werkgevers er veel waarde aan als jij integriteit tijdens het assessment aan kunt tonen zonder hiermee jezelf anders voor te doen dan je daadwerkelijk bent. Eerlijkheid is immers ook een vorm van integriteit, waardoor je afgewezen kunt worden als jij dingen achterhoudt tijdens het assessment.


Nog meer integriteit oefenen

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan of bekijk onze trainingspakketten hieronder.

Reacties
Categorieën