diagrammen oefenen capaciteitentest
Capaciteitentest
Giliana Alfieri
Capaciteitentest
04/12/2023
2 min
0

Diagrammen oefenen capaciteitentest

04/12/2023
2 min
0

Het oplossen van diagrammen is een veelvoorkomende vraagstelling in capaciteitentests. Diagrammen kunnen in verschillende vormen voorkomen, zoals logische diagrammen, stroomdiagrammen en data-diagrammen. In dit artikel geven we tips en oefenopdrachten om je te helpen bij het voorbereiden op diagramvragen in de capaciteitentest.

een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Diagrammen uitleg

Diagrammen oefenopdrachten

Oefenopdracht 1: Logisch diagram

De onderstaande logische diagram toont de relatie tussen A, B en C.

Welke van de onderstaande diagrammen vertegenwoordigt de logische relatie tussen D, E en F?

capaciteitentest figuurreeksen


Oefenopdracht 2: Stroomdiagram

Het onderstaande stroomdiagram toont de stappen in een eenvoudig proces.

Wat is het eindresultaat van het proces?


A) Starten

B) Stap 1

C) Stap 2

D) Eind

diagrammen oefenen capaciteitentest


Antwoorden oefenopdrachten diagrammen

Oefenopdracht 1: Logisch diagram

Antwoord: C

Uitleg: Het gegeven diagram is een hiërarchisch diagram waarin A boven B en C staat. Het patroon is dat B en C evenveel belang hebben en ondergeschikt zijn aan A. In het antwoorddiagram staan E en F op gelijk niveau en zijn ze ondergeschikt aan D, wat overeenkomt met het gegeven patroon.


Oefenopdracht 2: Stroomdiagram 

Antwoord: D

Uitleg: Het eindresultaat van het proces wordt weergegeven als het eindpunt van het stroomdiagram. In dit geval is het eindresultaat het punt genaamd "Eind" in het stroomdiagram. Dit betekent dat het proces wordt voltooid wanneer de stappen in Stap 1 en Stap 2 zijn voltooid en het eindresultaat is bereikt. Het is belangrijk om de stappen in het stroomdiagram te volgen om het eindresultaat te bereiken en te begrijpen hoe de stappen met elkaar samenhangen. Het oefenen van verschillende soorten stroomdiagrammen kan helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het voorbereiden op diagramvragen in de capaciteitentest.

Tips voor het oplossen van diagrammen

  • Lees de vraag goed: 

Zorg ervoor dat je de vraag volledig begrijpt voordat je begint met het oplossen van het diagram. Let op de specifieke gegevens in de vraag en de relatie tussen de elementen in het diagram.

  • Identificeer patronen: 

Zoek naar patronen in de elementen in het diagram. Identificeer bijvoorbeeld de overeenkomsten tussen de elementen of zoek naar overeenkomstige patronen in de elementen in het diagram.

Maak aantekeningen en tekeningen om het diagram visueel te organiseren. Schrijf bijvoorbeeld de namen van de elementen op en trek verbindingslijnen om de relaties tussen de elementen in het diagram te verduidelijken.

  • Oefenen:

Oefen verschillende soorten diagrammen om vertrouwd te raken met de verschillende vormen en vraagtypen. Dit zal je helpen om efficiënter en effectiever te zijn tijdens de capaciteitentest.


Nog meer diagrammen oefenen

Wil je nog meer diagrammen oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een beoordeling en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Bekijk hier beneden onze trainingspakketten.

Reacties
Categorieën