27 september 2019 
5 min. leestijd

Informatie assessment gesprek

Informatie assessment gesprek

Een vast onderdeel van het assessment is het assessment gesprek. Dit gesprek vindt plaats met een psycholoog en is na het succesvol afronden van het gehele assessment. Hoewel je jezelf al goed voorbereid hebt op het gehele assessment, is het ook belangrijk om jezelf voor te bereiden op dit gesprek. De psycholoog kan namelijk een positief of negatief advies geven naar aanleiding van dit gesprek. Voordat je daarom aan het gesprek en het bijbehorende assessment begint, moet je goed weten wat jij kunt verwachten. Wil je oefenen voor het assessment? Bekijk dan onze assessment trainingen onderaan de pagina.

 

Inhoudsopgave

 een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Het assessment gesprek 

Het assessment gesprek is het gesprek dat plaatsvindt aan het einde van jouw assessment dag. Hierin worden verschillende competenties meegenomen die van belang zijn bij het uitvoeren van de functie waar jij op gesolliciteerd hebt. De psycholoog die het gesprek afneemt, heeft nog enkele middelen in huis om te kijken of jij geschikt bent voor de baan. Het is daarom goed om te weten welke competenties jij moet bezitten voor de functie. Deze zijn namelijk per functie verschillend. Enkele voorbeelden kunnen Ondernemerschap, Leiderschap, Flexibiliteit, Besluitvaardigheid, Klantgerichtheid en Visie zijn. Maar ook kunnen Comercieel denken en Resultaatgericht werken voor kunnen komen.


Wat is het doel?

Het doel is niet om jou helemaal van de wijs te brengen, maar het assessment gesprek dient meer om nog meer kennis over jou te verkrijgen dan alleen de resultaten van het assessment. Er wordt namelijk ook meer gevraagd of jouw ambitie en welke sterke en zwakke punten jij bezit. Het is van belang om hier open en eerlijk over te zijn. Een psycholoog kan namelijk aan de hand van jouw antwoorden vaak al achterhalen of de antwoorden naar waarheid zijn gegeven. Jouw motivatie spreekt ook boekdelen en zonder deze motivatie ben jij niet in staat een goed antwoord te geven of praat je om het antwoord heen.


Voorbereiding op het assessment gesprek 

Hoewel een assessment gesprek vooral over jou als persoon gaat, is het belangrijk dat je dit gesprek zo goed mogelijk voorbereid. Als eerste is het goed om de competenties te bekijken en na te gaan welke jij bezit. Als je voor jezelf helder hebt welke competenties jij bezit en welke nog enige ontwikkeling behoeven kun je immers een helder beeld over jezelf schetsen bij de psycholoog. Tijdens dit gesprek is het geen schande als jij aangeeft waar jouw zwakke punten liggen. Het tegendeel zelfs. Als je weet waar jij aan moet werken, kun je ook beter aangeven op welke punten je jezelf gaat richten voor ontwikkeling.

Zorg er daarom ook voor dat je per competentie een voorbeeld hebt. Denk hierbij aan voorbeelden uit jouw studie of loopbaan, waaruit blijkt dat jij deze competentie in je hebt. Als je bijvoorbeeld naar een leidinggevende functie solliciteert, is het belangrijk dat je de competentie leiderschap bezit. Toon aan de hand van een voorbeeld aan hoe jij dit leiderschap hebt laten zien en hoe jij ermee om bent gegaan. Uitleggen aan de hand van voorbeelden biedt immers een beter beeld dan wanneer je alleen oprakelt welke competenties je bezit. Een psycholoog zal immers altijd doorvragen naar voorbeelden en dit kan je maar beter voorbereid hebben.


De STAR-methode toepassen tijdens het gesprek 

Deze voorbereiding kun je doen aan de hand van de STAR-methode tijdens het assessment gesprek. De letters van deze methode staan voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat. Een extra ‘R’ kan worden toegevoegd voor Reflectie. Door deze methode aan te houden, kun je een goede situatieschets geven. Beschrijf hierbij uitvoerig welke taken jij op je hebt genomen om de situatie aan te kunnen pakken. Ook omschrijf je de acties en wie hierbij betrokken waren. Omschrijf ook hier nogmaals welke acties jij uiteindelijk hebt ondernomen. Daarna ga je over naar het resultaat van jouw ondernomen acties. Het is van belang dat jij precies omschrijft wat er wel bereikt is en welke onderdelen er zijn blijven liggen.

Aan de hand van Reflectie kun je ook reflecteren op wat wel en niet goed ging. Er zijn immers altijd verbeterpunten, waardoor het in de toekomst een stuk soepeler kan verlopen. Door dit allemaal te omschrijven aan de hand van een persoonlijk voorbeeld kun jij een helder beeld creëren voor de assessment psycholoog. Het voorbeeld in het assessment gesprek hoeft niet direct over jouw werk gaan. Wanneer je net afgestudeerd bent, kan het immers zo zijn dat je nog weinig werkervaring op hebt gedaan. Pak er dan een voorbeeld uit jouw leven of hobby voor, zodat je de STAR-methode duidelijk toe kunt passen.

 

Gesprekstechnieken toepassen in het assessment gesprek 

Verschillende gesprekstechnieken kunnen ervoor zorgen dat jouw gesprek met de assessment psycholoog soepel verloopt. Veel technieken gebruiken we bewust en onbewust in ons dagelijks leven, omdat deze eenmaal nodig zijn om het gesprek te laten lopen. Met behulp van speciale technieken kun je daarnaast mensen beïnvloeden of zelfs overtuigen. Tijdens het assessment gesprek zul je daarom ook verschillende gesprekstechnieken toe moeten passen om de psycholoog te overtuigen van jouw kennen en kunnen. Er wordt altijd gekeken naar hoe jij jezelf presenteert, hoe je spreekt en hoe motiverend je overkomt. Deze technieken moet je daarom ontwikkelen tijdens jouw voorbereiding, zodat je ze kunt toepassen in het gesprek. 


Een gesprek soepel laten verlopen 

De belangrijkste is spreken. Je moet een gesprek soepel laten verlopen, zonder te veel af te wijken van het uiteindelijke antwoord. Jij brengt namelijk een boodschap over aan de ontvanger, welke in een rechte lijn aan moet komen. Te veel kronkels zorgt voor ruis en kan ertoe leiden dat de psycholoog niet meer weet waar je het over hebt. Door duidelijk te spreken, de boodschap helder over te brengen en daarbij ook gemotiveerd te klinken, kan er goed naar jou geluisterd worden. Hier kan een assessment psycholoog weer op in spelen door de juiste vragen te stellen en jou de feedback te geven waarmee je verder kunt.

 

Wees geïntresseerd

Daarnaast is luisteren een belangrijk onderdeel van een assessment gesprek. Het gaat namelijk nooit alleen om wat jij te zeggen hebt. De psycholoog zal ook kijken of jij goed luistert. Dit kan aan de hand van de vraagstelling zijn, maar ook aan de hand van tips en feedback. Als jij de focus verliest, zal je een deel niet meer meekrijgen. Zorg er daarom voor dat je af en toe herhaalt wat er gezegd wordt, zodat je ook laat merken dat je nog steeds aan het luisteren bent en geïnteresseerd bent in wat er gezegd wordt. Dit kan ook een positieve werking hebben op het uiteindelijke advies dat wordt uitgebracht. Ook de juiste vragen stellen helpt bij het soepel verlopen van een assessment gesprek. De persoon tegenover jou kan namelijk veel informatie geven, welke jij wellicht nog meer verduidelijkt wilt hebben. 


Een positieve draai geven aan het gesprek

Het zou kunnen voorkomen dat het assessment gesprek naar aan gaat voelen. Het is niet alleen aan de psycholoog om ervoor te zorgen dat er een goede sfeer blijft, maar ook aan jou. Je kunt daarom het gesprek ook sturen. Als je merkt dat het gesprek een negatieve ondertoon krijgt, moet je ervoor zorgen dat er een positieve draai aan wordt gegeven. Niet alleen is dit prettig voor jou als sollicitant, maar ook voor de psycholoog die het gesprek met jou voert. Daarnaast kun je een eventuele vraag omzetten in een bewering. Hierdoor wordt het geen vraag-antwoord gesprek, maar krijg je een opener gesprek waarin jij ook daadwerkelijk jouw zegje kunt doen. Uiteindelijk zul je merken dat je met een tevreden gevoel het assessment gesprek afsluit en heeft het jouw uiteindelijke score ook aanzienlijk verbeterd.


Nog meer oefenen voor het assessment gesprek

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan of bekijk onze trainingspakketten hieronder.

€27,-


Assessment A

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Het pakket b die wij aanbieden om jezelf voor te bereiden op de assessment.

€47,-


Assessment B

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


€37,-


Assessment C

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen