13 december 2019 
5 min. leestijd

Wat is een competentie test?

Wat is een competentie test?

Wanneer je gereageerd hebt op een vacature is de kans groot dat je uitgenodigd wordt voor een assessment. Jouw toekomstige werkgever wil immers weten tot wat jij in staat bent en wat jouw sterke en zwakke punten zijn. Als je op assessment gaat, krijg je te maken met een competentietest. Hier kun je niet naartoe gaan zonder dat je jezelf goed voorbereid hebt en de juiste zelfkennis hebt. Daarom de vraag: Wat is een competentietest? Onderstaande informatie neemt jou mee in alle onderdelen van de test en hoe je jezelf hier het beste op kunt voorbereiden. Zo weet jij zeker dat je niets over het hoofd ziet en met veel zelfvertrouwen bij jouw assessment verschijnt. Wil je oefenen voor het assessment? Bekijk dan onze assessment trainingen onderaan de pagina.

Inhoudsopgave

een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Wat is een competentietest?

Wat een competentietest is, kun je niet weten zonder niet meer over competenties af te weten. Je weet immers ook niet zeker hoe je deze zou kunnen aantonen als je niet meer informatie hebt over competenties zelf. In feite is een competentie het vermogen om kennis, eigenschappen en vaardigheden samen te voegen om tot een bepaald eindresultaat te komen. Het zijn jouw sterke punten, waarmee je jezelf kunt onderscheiden en jouw werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Werkgevers hechten veel waarde aan competenties, omdat dit aantoont in hoeverre je bekwaam bent in de functie waarnaar je gesolliciteerd hebt. 


Competentietest

Daarom maken bedrijven gebruik van een competentietest. Maar wat is een competentietest precies? Een competentietest is een test met een aantal stellingen. In deze stellingen zit een competentie verwerkt. Aan de hand van plusjes en minnetjes moet je aan kunnen geven in welke mate de stelling op jou van toepassing is en in hoeverre je het ermee eens bent. Veel stellingen lijken op elkaar. Een competentie omvat namelijk niet een ding, maar een samenloop van omstandigheden. Het is daarom goed opletten hoe je de test invult. Meerdere plusjes aangeven bij een stelling over leiderschap en later in de test een minnetje invullen bij een stelling die over dezelfde competentie gaat, kan ertoe leiden dat de conclusie wordt getrokken dat jij niet eerlijk bent geweest bij het invullen. Jouw geloofwaardigheid gaat hiermee achteruit. 

Een competentietest moet daarom altijd naar waarheid ingevuld worden. Het is geen schande om minder sterke punten te hebben. Je hoeft daarom niets mooier te maken dan het is. Hier heb je zelf immers ook niets aan. Jouw competenties kunnen namelijk tijdens jouw loopbaan nog verder ontwikkeld worden. Het is beter om te kijken naar wat je wel al kunt en dit in te zetten om de baan te bemachtigen. Je hebt hiervoor wel enige zelfkennis nodig. 


Waarom is een competentietest belangrijk?

Zoals gezegd hechten werkgevers veel waarde aan een competentietest. Je kunt er daarom zeker van zijn dat je deze test krijgt bij jouw sollicitatie. In de vacature staan de competenties vermeld die jij moet bezitten om binnen het bedrijf te passen. Dit zijn de kerncompetenties, waaraan alle werknemers moeten voldoen. Als een bedrijf hier niet op selecteert, zullen bepaalde doelen niet behaald worden en gaat het imago van het bedrijf achteruit. Het is daarom van belang dat iedere werknemer de test naar waarheid invult, zodat de juiste kandidaten eruit worden gepikt. 

De competentietest toont de sterke kanten van iedere sollicitant. Daarnaast komen de zwakke punten naar voren, waardoor het zou kunnen zijn dat iemand niet binnen het bedrijf past. Hier heeft niet alleen de werkgever iets aan, maar ook jij als kandidaat kunt veel baat hebben bij het maken van de test. Je weet immers beter waar je nog aan moet werken als jij een bepaalde functie uit wilt gaan voeren in de toekomst. Hierdoor kun je werken aan jouw zelfontwikkeling en kun je meer successen behalen. 


Voorbereiden op de competentietest

Veel mensen denken dat voorbereiden op de competentietest niet nodig is. Het zijn vragen over jou als persoon en de vaardigheden die je bezit. Echter heeft oefenen en voorbereiden wel degelijk zin. Zo moet je weten welke competenties er van jou verwacht worden voordat je op de vacature reageert. Deze competenties staan vaak omschreven in deze vacature. Dit kan door middel van een opsomming zijn, maar ook in de omschrijving van de functie. Een functie als leidinggevende behoeft uiteraard de competenties leidinggeven en coachen, maar het zou ook kunnen zijn dat jouw communicatieve vaardigheden uitermate goed moeten zijn. De voorbereiding start daarom met het doornemen van de vacature. Noteer hierbij voor jezelf wat er nodig is om de functie te krijgen. Ga hierbij ook na welke competenties je al bezit en in welke mate deze in jou zitten. Wees kritisch. Je denkt vaak van jezelf dat je veel in je hebt, maar dit kan soms toch tegenvallen. 


De juiste aanpak aan de hand van een planning

Een goede aanpak als voorbereiding op de competentietest is daarom van belang. Kijk wat er nodig is om een competentie aan te leren en hoeveel tijd je hieraan kunt besteden. Een planning of tijdsindeling maken kan jou hierbij helpen. Met een juiste planning zorg je ervoor dat je geen enkel punt over het hoofd zit en je ook daadwerkelijk aan de slag gaat met jouw ontwikkeling. Het is een stok achter de deur voor wanneer het even tegenzit. Je moet immers alles doorgenomen hebben voordat het assessment daar is. Je kunt ook aan iemand uit jouw omgeving vragen of diegene jou kan controleren aan de hand van een checklist. Mensen in jouw omgeving weten immers hoeveel je gegroeid bent in slechts enkele weken. 


Tips voor ontwikkelen van jouw competenties

Zodra de planning er is, kun je aan de slag gaan met het ontwikkelen van jouw competenties. Als een van de competenties communicatieve vaardigheden is, kun je veel gesprekken gaan voeren met vrienden of familie. Let hierbij op hoe je een boodschap overbrengt. Als mensen jouw boodschap niet in een keer snappen, moet je de boodschap misschien op een andere manier herhalen. Vraag hier ook feedback op. Het is belangrijk om te weten waarom mensen de boodschap niet snappen, zodat je hier in het vervolg op kunt letten

Daarna kun je verder werken aan de competentietest. Maak voor jezelf enkele proeftesten, zodat je weet welke vragen je kunt verwachten. De stellingen zijn op het uiteindelijke assessment vaak anders verwoord, maar komen wel op hetzelfde neer. Ook hier moet je weer kritisch naar jezelf kijken. Herken je de stellingen en de bijbehorende competenties en heb je alles eerlijk ingevuld? De vragen waar je nog op twijfelt, kun je er nog eens bij pakken om te bekijken waarom je twijfelt bij het invullen. Is dit omdat je nog niet weet in hoeverre je de competentie hebt ontwikkeld of juist omdat je de competentie nog helemaal niet beheerst? Als dit laatste het geval is, moet je proberen om deze nog aan te leren. 


Competentietest rapport

Tijdens het assessment vul je alle vragen van de competentietest naar waarheid in. Als je dit hebt gedaan, ontvang je een rapport met de uitslag van de test. Dit rapport is vaak simpel opgesteld, waarbij snel te zien is waar jouw sterke en zwakke punten liggen. Zo kun je verschillende grafieken te zien krijgen, maar ook uitleg van de behaalde resultaten. Zo zie je direct aan welke competenties je nog zou kunnen werken om meer successen te behalen in de toekomst en welke competenties je al naar behoren bezit. 

Ook staan er verschillende tips en feedback naar aanleiding van de competentietest in het rapport. Deze feedback is niet alleen van belang om te weten of je aangenomen bent bij een bedrijf, maar kan jou ook meer inzicht geven in jouw kennen en kunnen en hoe je jezelf kunt blijven ontwikkelen in de toekomst. Je hebt er dus altijd iets aan. Bewaar het rapport daarom goed en ga aan de slag met jouw zelfontwikkeling. Deze zelfontwikkeling kun je uiteindelijk tijdens de volgende sollicitatieprocedure weer aantonen, waardoor de kans groter wordt dat je de baan zult krijgen.


Nog meer oefenen voor het assessment

Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan of bekijk onze trainingspakketten hieronder.

€27,-


Assessment A

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Het pakket b die wij aanbieden om jezelf voor te bereiden op de assessment.

€47,-


Assessment B

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


€37,-


Assessment C

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen