Capaciteitentest Politie

Een overzicht met artikelen over de capaciteitentest van de Politie. 

De tweede dag van de selectieprocedure van de politie wordt ook wel politietest deel A genoemd. De politietest deel A zal de hele dag duren en plaatsvinden in het selectiecentrum in Amsterdam of Apeldoorn. Tijdens de politietest deel A zul je verschillende onderdelen af moeten leggen. Je zult een taaltest af moeten leggen, een capaciteitentest en een sporttest. De capaciteitentest bestaat uit 3 verschillende onderdelen: letterpatronen, cijferpatronen en woordrelaties. De sporttest die je af moet leggen is erg zwaar en wordt vaak onderschat door de kandidaten. De sporttest zal binnen een bepaalde normtijd af gelegd moeten worden. Door te oefenen vergroot je de kans om de sporttest binnen deze normtijd te halen.


De politietest deel B is de derde selectie dag van de sollicitatieprocedure van de politie. Tijdens de derde selectie dag wordt gekeken of de sollicitanten beschikken over de juiste persoonlijkheid en de juiste competenties om bij de politie te kunnen werken. Om het werk goed uit te kunnen voeren zijn er namelijk bepaalde vereiste eigenschappen en competenties. Tijdens politietest deel B krijg je te maken met een psycholoog waarmee je een gesprek gaat voeren, een rollenspel waarbij je een bepaald probleem op moet lossen, tijdens het rollenspel kan gekeken worden of jij over de juiste competenties beschikt. Verder krijg je nog een persoonlijkheidsvragenlijst die jouw eigenschappen meet.Berichten over Capaciteitentest Politie:
Cognitieve capaciteiten politietest
0
Cognitieve capaciteiten politietest
Cognitieve capaciteiten politietest
Politie taaltest
0
Politie taaltest
Politie taaltest
Sporttest politie
0
Sporttest politie
Sporttest politie
Voorbereiden van rollenspel politie
0
Voorbereiden van rollenspel politie
Voorbereiden van rollenspel politie
De medische test politie
0
De medische test politie
De medische test politie
Cognitieve capaciteitentest politie
0
Cognitieve capaciteitentest politie
Cognitieve capaciteitentest politie