09 december 2019 
5 min. leestijd

Competenties

Competenties

Als je een vacature doorleest, kom je vaak het woord competenties tegen. Deze competenties moet je namelijk bezitten om geschikt te zijn voor een bepaalde functie. Daarnaast staan er waarschijnlijk een aantal op jouw CV vermeld, waarmee je indruk wilt maken op jouw toekomstige werkgever. Je moet echter wel goed weten wat het precies inhoudt en hoe je deze zou kunnen aantonen tijdens een sollicitatie. Jouw toekomstige werkgever wil immers weten of je deze competenties daadwerkelijk bezit, zodat je aangenomen kunt worden. Onderstaande informatie geeft jou meer inzicht over competenties en welke er zijn. Wil je meer oefenen voor het assessment? Bekijk dan onze assessment trainingen onderaan de pagina.

Inhoudsopgave

 een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Wat zijn competenties?


Competenties zijn vaardigheden die je niet kunt zien. Ze hebben vaak te maken met jouw gedrag, waarden en normen en intelligentie. In feite vormen deze vaardigheden jouw weg naar succes, doordat je er meerdere moet bezitten om jouw werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Hoe meer competenties je bezit, hoe beter je gaat presteren en hoe meer doorgroeimogelijkheden er zijn. Ze zijn daarom vaak te onderscheiden in vaardigheden, kennis, normen en waarden, ambitie en motivatie, persoonlijke kwaliteiten en aanleg. 

Competenties is dus een vermogen, vaardigheid of kwaliteit. Je kunt deze ontwikkelen. Het is geen talent dat aangeboren is, maar met intensief aan de slag gaan kun je echter veel bijleren. Je moet alleen doelbewust aan de slag gaan om deze te ontwikkelen. Niet alle competenties zijn echter aan te leren, waardoor je soms moet accepteren dat een competentie niet voor jou weggelegd is. Je kunt zo beter jouw energie in een andere competentie steken, waardoor je op bepaalde punten jezelf kunt blijven ontwikkelen. 


Welke competenties zijn er?

Er zijn ruim 50 verschillende competenties te vinden die betrekking hebben op jouw carrière, privéleven en persoonlijke kwaliteiten. Veel van deze vaardigheden worden gevraagd tijdens een assessment als je gesolliciteerd hebt naar een bepaalde functie binnen een bedrijf. Het is daarom goed om te weten wat deze inhouden. 

Er zijn vier belangrijke competenties die je te allen tijde moet hebben tijdens jouw loopbaan. Een daarvan is de competentie initiatief nemen. Je moet uit eigen beweging durven ondernemen. Jouw leidinggevende en collega’s moeten niet heel de tijd hoeven te vertellen wat jij moet doen. Het is van belang dat je niet af zit te wachten, maar jouw handen uit de mouwen steekt om taken uit te voeren. Daarnaast moet je gestructureerd kunnen werken. Je kunt hier een plan voor maken, waarmee je de taken uiteenzet en prioriteiten kunt stellen. Uiteraard moet je dit plan ook bij kunnen stellen als het nodig is, zodat je nog altijd naar hetzelfde doel toe kunt werken. Samenwerken is ook een van de belangrijkste competenties om te bezitten. Vaak vergeet je in jouw enthousiasme dat er taken uitgevoerd moeten worden die jij niet in jouw eentje aankunt. Het is dan van belang dat je jouw collega’s in kunt schakelen om alles succesvol af te kunnen ronden. 

Competenties onder verschillende kopjes delen

Ook zijn er verschillende competenties onder te verdelen onder verschillende kopjes. Zo heb je het kopje ondernemen, organiseren, presteren, analyseren, beïnvloeden, besturen, faciliteren, veerkracht en vertrouwen. Als je deze kopjes in jouw achterhoofd houdt, kun je gerichter gaan werken aan de verschillende competenties die binnen jouw loopbaan van belang zijn. Het is daarom verstandig om te weten welke competenties onder alle kopjes valt en wat deze op hun beurt weer inhouden. Hieronder worden er een aantal besproken die jou kunnen helpen bij het ontwikkelen tijdens jouw loopbaan. 

Ondernemen

Bij ondernemen hoort onder andere de competentie durf. Dit is het aangaan van risico’s om een bepaald doel te behalen. Tijdens een assessment kun je deze competentie aantonen door te vertellen wanneer jij bepaalde beslissingen hebt moeten nemen waarvoor je eigenlijk te weinig kennis bezat. Vertel daarbij ook hoe dit heeft uitgepakt en hoe je het anders aan zou kunnen pakken. Ook de competentie ondernemerschap zou je aan kunnen tonen. Dit is het zoeken van kansen of het signaleren van mogelijkheden, waarbij je zelf actie onderneemt in plaats van afwachten. 

Plannen en organiseren zorgt voor het behalen van een doel

Organiseren kent verschillende competenties. Zo is plannen een belangrijke, omdat je effectief en gestructureerd moet bepalen hoeveel tijd er nodig is om een doel te behalen. Ook moeten de middelen en de inzet die nodig zijn in kaart worden gebracht. Daarnaast moet je kunnen organiseren om mensen en middelen in te kunnen zetten. Dit gebeurt niet alleen met een goede planning, maar behoeft ook veel andere taken die je op je kunt nemen. Bij het organiseren van een evenement moet je er bijvoorbeeld voor zorgen dat er voldoende mensen zijn die taken op zich kunnen nemen tijdens het evenement om alles tot een goed einde te brengen. 

Presteren heeft verschillende competenties onder zich hangen waarmee je tot een bepaald eindresultaat kunt komen. Denk hierbij aan resultaatgericht werken. Je moet vooraf opgestelde doelen behalen. Welke doelen waren dit en waarom zijn deze wel of niet behaald? Ook vasthoudendheid wordt als een belangrijke competentie gezien om te kunnen presteren. Hierbij gaat het om het vasthouden aan een bepaalde aanpak totdat het doel bereikt is.

De juiste communicatie en luisteren zorgen voor resultaat

Communiceren en overtuigen zijn twee competenties die bij beïnvloeden horen. Communiceren is het helder overbrengen van een boodschap. Het is hierbij van belang dat iedereen snapt wat je bedoelt. Je hebt wellicht meer kennis over bepaalde zaken en deze kennis moet overgebracht worden. Zowel schriftelijk als mondeling moet je de boodschap in begrijpelijke taal kunnen verwoorden. Daarbij is het soms ook belangrijk dat anderen overtuigd worden van jouw ideeën. 

Faciliteren

Bij faciliteren horen de competenties klantgerichtheid, samenwerken, luisteren en sensitiviteit. In feite hangen veel van deze competenties met elkaar samen. Klantgerichtheid is namelijk het onderzoeken van de wensen en behoeften van klanten. Je kunt hierdoor in dit perspectief handelen. Denk bijvoorbeeld aan een lastige klant. Je moet goed kunnen luisteren en je in kunnen leven in de situatie, zodat je tot een gepaste oplossing kunt komen. De belangrijke boodschap is immers het probleem waardoor de klant lastig is. Dit kun je dan zowel alleen als samen met jouw collega’s oplossen. Hier komt samenwerken weer bij kijken. 

Vertrouwen

Onder het kopje vertrouwen vallen de competenties integriteit en betrouwbaarheid. Bij integriteit draait het om het handhaven van normen en waarden op het werk. Niet alleen de ethische, maar ook de sociale normen komen hierbij kijken. Zelfs onder druk moet je hiernaar kunnen handelen. Zo kan het voor komen dat je jouw eigen principes soms aan de kant moet zetten. Daarbij moet je ook betrouwbaar handelen.


Het verschil tussen vaardigheden en competenties

Competenties worden vaak aangeduid als vaardigheden, doordat je bepaalde dingen moet kunnen om de competenties aan te kunnen tonen. Daarbij worden het ook wel hard skills en soft skills genoemd, waarmee de verschillen worden aangetoond tussen technische en sociale vaardigheden. Doordat de lijn tussen beide begrippen vrij lastig is om te ontdekken, wordt dit hieronder verder uitgelegd. 

Bij competenties draait het om een samenhang van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Vaardigheden zijn dus als het ware een onderdeel van een competentie. Daarom worden competenties het beste omschreven als: een combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke kenmerken die in het gedrag waarneembaar zijn en waarmee doelen bereikt worden in een werksituatie. Vaak moet je beide in kunnen zetten, zoals bijvoorbeeld bij een rollenspel. Vaardigheden zijn voornamelijk terug te vinden in de capaciteitentest, terwijl competenties meer terugkomen in een interview. 


Nog meer oefenen voor het assessment

Wil je nog meer oefenen voor het assessment? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan of bekijk onze trainingspakketten hieronder.

€27,-


Assessment A

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Het pakket b die wij aanbieden om jezelf voor te bereiden op de assessment.

€47,-


Assessment B

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


€37,-


Assessment C

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen