25 oktober 2019 
6 min. leestijd

Een groepsassessment voor het gehele team

Een groepsassessment voor het gehele team

Eens in je leven krijg je te maken met een assessment, waarbij soms het groepsassessment in wordt gezet. Een werkgever zet dit assessment in als vervanging van het ontwikkelassessment. De werkgever wil in dit geval door middel van een assessment weten welke ontwikkelpunten zich op de werkvloer bevinden en of iedereen nog op de juiste plek zit. Welk assessment jij ook moet gaan maken, het is verstandig om je hier volledig op voor te bereiden. Zo weet je namelijk wat jou te wachten staat en kun je ervoor zorgen dat jij de hoogste score behaalt. We vertellen je daarom graag meer over dit assessment en hoe je jezelf hierop kunt voorbereiden. Wil je oefenen voor het assessment? Bekijk dan onze assessment trainingen onderaan de pagina.

 

Inhoudsopgave

een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Uitleg van het groepsassessment

Een groepsassessment is een assessment waarbij zowel individuele als teamopdrachten gemaakt moeten worden. Hierbij kun je het individuele gedeelte zien als een standaard ontwikkelassessment, waarbij jouw vaardigheden en competenties als werknemer in kaart worden gebracht. Het gezamenlijke deel is een opdracht die je moet maken met een groep. Dit kan bijvoorbeeld een rollenspel zijn, maar ook een teamrollen vragenlijst. Als jou gevraagd is om deel te nemen aan dit assessment, moet je goed weten wat jou te wachten staat. Je kunt hier immers indruk mee maken op jouw werkgever en aan de hand daarvan aantonen dat jij nog steeds alle vaardigheden beheerst die nodig zijn om jouw werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Een groepsassessment begint met het invullen van een teamrollenvragenlijst. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende rollen binnen een team en hoe jij vindt dat jij hier een rol in speelt. Daarna ga je samen met het team aan de slag om de rollen duidelijk te maken. Dit gebeurt aan de hand van een casus. Samen met de andere deelnemers ga jij deze casus oplossen. Het is een op maat gemaakte casus, waarbij een teamrollenspel gespeeld wordt. Het is aan jullie om deze opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, zodat er een goede oplossing op tafel komt en eventueel ook een rapport is opgesteld. De uitkomst van de casus wordt gezamenlijk geëvalueerd.


Groepsassessment vragenlijst

Tijdens de evaluatie wordt de vragenlijst erbij gepakt. De antwoorden in de vragenlijst en de bevindingen van het rollenspel worden hierbij samengevoegd om te kijken wat het concrete gedrag van iedere deelnemer is. Dit is een belangrijk onderdeel van het groepsassessment. Er wordt hierbij namelijk ook gekeken naar de kracht van de verschillende teamleden en de kracht van het team als geheel. Deze kracht moet helder in beeld worden gebracht. Het is daarom belangrijk dat je voor jezelf helder hebt waar deze krachten liggen, zodat je ze ook kunt benoemen. Hierbij worden ook de zwakke punten van zowel de individuen als het team besproken. Je toont hiermee wederzijds begrip voor de verschillen, waardoor er ook meer respect ontstaat.

Aan het einde van het groepsassessment wordt er een assessmentrapport opgesteld. Dit rapport is voor iedereen afzonderlijk. In dit rapport staan alle resultaten vermeld. Het is belangrijk dat je deze resultaten voor jezelf goed doorleest en bekijkt of je het eens bent met wat er op papier staat. Daarnaast is het van belang dat je in gesprek durft te gaan als er nog vragen of onbegrip is. In het rapport staat ook een paragraaf over de teamoefening. Hierin wordt aandacht besteed aan hoe jij presteert in het team en hoe het team als geheel functioneert. Denk hierbij aan de samenwerking binnen het team, maar ook het presteren onder druk.


De redenen voor een groepsassessment

Een groepsassessment kan om verschillende redenen worden ingezet. In veel gevallen wordt het assessment gebruikt om een nieuw team te vormen in een organisatie. Door middel van dit assessment ontstaat er namelijk een goed beeld van de teams en de individuen en daarnaast komt er meer inzicht in hoe het team functioneert. Ieder individu is daarbij anders en zal ook een andere rol binnen het team aannemen. Dit wordt met het assessment voor iedereen duidelijk, waardoor de werkgever ook gerichter kan werken om bepaalde problemen op te kunnen lossen.

Tijdens het assessment wordt duidelijk of de teams kunnen samenwerken. Samenwerken is een belangrijke competentie binnen een bedrijf en daarnaast voor veel functies van groot belang. Met een groepsassessment wordt duidelijk of deze competentie aanwezig is binnen het team of dat er veranderingen plaats moeten vinden. Ook krijg jij een helder beeld van jouw presteren binnen het team en in welke mate jij kunt samenwerken met jouw collega’s. Je kunt namelijk wel zeggen dat je hier goed in bent, maar in de praktijk kan dit toch anders blijken. Met het assessment ontkomt niemand aan de waarheid. Als blijkt dat bepaalde teamleden niet samen kunnen werken, kan er vanuit de organisatie gekeken worden welke veranderingen er plaats moeten vinden. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je aan de hand van het assessment een nieuwe functie krijgt.


Nieuwe functies tijdens het groepsassessment

Tijdens het groepsassessment kan er geëxperimenteerd worden met nieuwe functies. Het zou daarom kunnen zijn dat jouw werkgever jou vraagt om een geheel nieuwe rol aan te nemen tijdens het assessment. Doordat je een gehele dag geobserveerd wordt, hebben zowel jij als jouw werkgever een beeld bij het vervullen van de nieuwe functie. Je kunt hierbij direct zien of een nieuwe functie wel of niet bij je past en ook jouw werkgever ziet in een oogopslag of deze functie geschikt is. Het is dus voor beide partijen een mooi leermoment en daarnaast komen gelijk alle sterke en zwakke punten aan het licht. Deze staan uiteindelijk in een rapport omschreven, waardoor beide partijen een houvast hebben om mee te werken in de toekomst.

Uiteindelijk kan het assessment veel opleveren. Niet alleen komen de talenten binnen een team aan het licht, ook worden alle valkuilen zichtbaar. Als een team extra kwalificaties nodig heeft om goed te kunnen functioneren, kan er gelijk naar een oplossing gezocht worden. Je krijgt dus inzichten in talenten en capaciteiten, competenties die samengaan en botsen, teamkwaliteiten, aandachtspunten, verschillende teamrollen, managementstijlen en de manier van samenwerken binnen een team. Een groepsassessment zorgt er uiteindelijk voor dat alle werknemers op zijn plek zitten en dat er gelijk gekeken kan worden naar een betere functionering van de verschillende teams binnen een organisatie.


Andere veel voorkomende onderdelen tijdens een groepsassessment

Zoals hierboven omschreven kan de vragenlijst in combinatie met een casus een onderdeel zijn van het assessment. Echter kan er ook op een andere manier gekeken worden naar het functioneren van teams binnen de organisatie. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een groepsdiscussie. Tijdens deze discussie wordt er een probleem voorgelegd. Samen met jouw team moet je in discussie gaan om tot een oplossing te komen voor het probleem. Hierbij kunnen twee varianten gebruikt worden in het groepsassessment. De een is een groepsdiscussie waarbij iedereen een bepaalde rol in moet vullen, bij de andere discussie zijn er geen specifieke rollen toebedeeld.

Tijdens de groepsdiscussie wordt besproken hoe jij als team tot een oplossing gaat komen voor een bepaald probleem. Het is van belang dat iedereen zijn stem laat horen en dat er ook op de juiste manier samengewerkt wordt. Er kunnen verschillende meningen ontstaan en de discussie kan flink oplaaien. Echter is het dan de taak om iedereen in toom te houden en er toch een goed einde aan te brengen. Tijdens deze discussie zal ook naar voren komen wie kunnen samenwerken en wie voornamelijk zijn zin door wil drammen. Dit kan een goede les zijn voor zowel de groep, de individu en de werkgever. Aan de hand van de discussie bij het groepsassessment kan gekeken worden of een bepaalde functie wel bij iemand past.


Groepsactiviteit

Een andere variant is een groepsactiviteit. Groepsactiviteiten zijn een goed instrument om te bekijken of het team kan samenwerken. Dit hoeft geen werk gerelateerde opdracht te zijn. Je zou bijvoorbeeld een toren kunnen bouwen van lege kratten of dieren vouwen van papier. Er zijn veel verschillende activiteiten te bedenken om uiteindelijk hetzelfde eindresultaat te komen: het oplossen van een bepaald probleem. Ook tijdens deze activiteiten wordt al snel duidelijk wie het voortouw neemt en wie alles over zich heen laat komen. Ook kan een werkgever van dichtbij bekijken hoe de samenwerking binnen het team werkt. Aan het einde van de activiteit is voor iedereen duidelijk welke rol een individu aanneemt binnen de groep en welke bijdrage jij hebt geleverd.

Het kan confronterend zijn om meer over jezelf te weten te komen. Door middel van een groepsassessment liggen jouw sterke en zwakke punten immers op tafel. Deze worden deels geëvalueerd in de groep, waardoor er soms ook feedback wordt gegeven die hard aankomt. Bedenk je hierbij wel dat het voornamelijk is om jouw werkzaamheden te verbeteren. Kritiek wordt opbouwend gegeven, zodat je weet waar je aan kunt werken. Daarnaast is er iemand geweest die jou geobserveerd heeft. Het rapport dat hieruit ontstaan is, kun je gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en te werken aan jouw ontwikkelpunten. Jouw werkgever kan jou daarbij ook belonen met een andere functie waarin jij beter tot je recht komt.


Nog meer oefenen voor het assessment

Wil je nog meer oefenen voor het assessment? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan of bekijk onze trainingspakketten onderaan de pagina.

€27,-


Assessment A

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Het pakket b die wij aanbieden om jezelf voor te bereiden op de assessment.

€47,-


Assessment B

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


€37,-


Assessment C

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen