Met de hbo toelatingstest maak je stappen
13 april 2020 

Met de hbo toelatingstest maak je stappen

Soms kun je niet anders dan stoppen met de opleiding waar je mee bezig bent. Er zijn onvoorziene omstandigheden waardoor werken wellicht beter is op dat moment, waardoor je uiteindelijk geen diploma in jouw bezit hebt. Wanneer je dan weer wilt gaan studeren kan dit voor veel problemen zorgen. Je voldoet immers niet aan de toelatingseisen van een hogeschool, waardoor je niet zomaar aan jouw studie kunt beginnen. Als je vastberaden bent dat je toch wilt gaan studeren kun je de hbo toelatingstest doen. Met deze test worden jouw vaardigheden en kennis bekeken om te zien of je bij de opleiding past en in hoeverre je successen kunt boeken in de toekomst. Voordat je aan de toets gaat beginnen is het echter goed om te weten hoe de toets eruit komt te zien en welke voorwaarden eraan gesteld zijn. 

 

Inhoudsopgave

Wat is de hbo toelatingstest?

Een hbo toelatingstest wordt ook wel de 21 plus toets genoemd. Deze toets wordt ingezet wanneer je niet via de reguliere weg in aanmerking komt om de opleiding te starten. Dit houdt in dat je geen vooropleiding hebt gevolgd die aansluit bij een hbo-opleiding. Wanneer je een havo, vwo of mbo-niveau 4 hebt afgerond moet je via de normale weg inschrijven voor een opleiding. Alleen als je geen diploma in jouw bezit hebt van een van deze vooropleidingen kun je beginnen aan de toets. Het is echter geen eenvoudige weg om op deze manier toch te mogen starten, waardoor je op zoveel mogelijk dingen voorbereid moet zijn. 

 

Zo moet je weten dat je alleen aan de hbo toelatingstest mee mag doen als je in het studiejaar waarin je start 21 jaar of ouder bent. Je mag dus wel met 20 jaar deelnemen aan deze toets, maar moet hierbij aan kunnen tonen dat je voor september 21 jaar bent. Daarnaast moet je aan kunnen tonen dat je geen andere diploma’s in jouw bezit hebt en ook niet bezig bent om deze op dat moment te behalen. Als je hier wel mee bezig bent, wordt aangeraden om dit af te maken en daarna door te stromen naar een hbo-opleiding. Dit is immers de meest eenvoudige weg en hierdoor weet je ook zeker dat je alle vaardigheden en kennis bezit om jouw hbo-opleiding met succes af te kunnen ronden. 

Afbeeldingsresultaat voor afronden

Er zijn algemene richtlijnen vastgesteld waaraan een hbo toelatingstest moet voldoen. Hierdoor kan een hogeschool zelf invulling geven aan de toets. Je weet daarom alleen welke onderdelen je moet voorbereiden als je alle informatie op de website van de hogeschool doorleest. Hier staan alle voorwaarden omschreven, maar ook deels hoe de toets eruit komt te zien. Zo hanteert de ene hogeschool de capaciteitentest als uitgangspunt, terwijl de andere aan de hand van taalexamens de hbo toelatingstoets uitvoert. Het zou daarom kunnen zijn dat je bij een opleiding op meerdere manieren getoetst kan worden. Uiteindelijk komt het echter altijd op hetzelfde neer: jouw vaardigheden worden in kaart gebracht om te zien of jij bij desbetreffende opleiding past. 

 

Aan de hbo toelatingstoets zijn ook kosten verbonden. De kosten zijn ook altijd terug te vinden op de website van de hogeschool. Doordat ook hier geen algemeen bedrag aan gesteld is, variëren de kosten tussen de 100 en 200 euro voor de normale onderwijsinstellingen en ligt het bedrag bij hogescholen als NTI, NCOI en LOI rond de 75 euro. Het grote verschil bij laatstgenoemden is dat je het bedrag af kunt trekken van jouw collegegeld als je direct na het afleggen van de toets jezelf inschrijft voor een opleiding bij de hogeschool. Hierdoor is de toets dus in feite gratis. Bij hogescholen als Fontys en HvA kun je de kosten niet van jouw uiteindelijke collegegeld aftrekken, maar belandt dit in de pot van de hogeschool. 

 

Welke onderdelen kun je tegenkomen bij de hbo toelatingstest?

Hoewel hogescholen zelf invulling mogen geven aan de hbo toelatingstest, worden er wel verschillende toetsvormen gehanteerd die op elkaar lijken. Dit komt doordat er een bepaald niveau vereist is om een hbo-opleiding te mogen volgen. Zo wordt er bijvoorbeeld uitgegaan van het niveau van havo-examens. Ook is de capaciteitentest vrijwel overal hetzelfde, waardoor jouw vaardigheden altijd op de juiste manier in kaart kunnen worden gebracht. Onderstaande informatie neemt jou mee langs de verschillende onderdelen, zodat je weet hoe je jezelf hier het beste op voor kunt bereiden. 

 

Een van de toetsvormen van de hbo toelatingstest is aan de hand van taalexamens. Talen zijn een belangrijk onderdeel van opleidingen, doordat het ook een deel communicatie is en belangrijk is om de lesstof te kunnen begrijpen. In de meeste gevallen worden daarom taalexamens voorgelegd voor Nederlands en Engels, maar soms kunnen er ook andere vreemde talen worden gevraagd. Dit is geheel afhankelijk van de opleiding waarvoor jij je hebt ingeschreven. Welke talen je ook moet gaan doen, je zult altijd te maken krijgen met lees- en schrijfvaardigheid. Je moet verschillende teksten goed kunnen lezen en hierover eventueel ook jouw mening op een heldere manier op kunnen schrijven. 

 

Voor de taalexamens moet je een brede woordenschat hebben. Zonder deze woordenschat kun je immers niet de gehele tekst begrijpen, waardoor je misschien niet alle informatie hebt om de vragen te kunnen beantwoorden. De taalexamens, die gebaseerd zijn op de havo-examens, worden afgelegd aan de hand van verschillende teksten. Deze teksten zijn vaak allemaal op een andere manier opgebouwd en hebben daarnaast verschillende niveaus. Ze beginnen makkelijk, maar worden steeds moeilijker. Hierdoor moet je ook iedere keer een andere manier van aanpak hebben om de antwoorden in de teksten te vinden. Door hier veel mee te oefenen raak je hier gewend aan en zul je merken dat je sneller doorhebt waar je een bepaald antwoord moet vinden. 

Jouw schrijfvaardigheid behoeft ook een goede woordenschat. Je moet immers een tekst schrijven die inhoudelijk helemaal klopt en waarbij je niet vaak in herhaling valt. Met de hbo toelatingstest moet je bijvoorbeeld een beschouwing schrijven over een tekst die je net gelezen hebt. Het is dan van belang dat je niet alleen aan de hand van de woorden in de tekst kunt schrijven, maar ook synoniemen weet om de tekst goed te laten lopen. De inhoud is echter niet het enige dat belangrijk is. Jouw grammatica en spelling is wellicht nog veel belangrijker. De grammatica verkeerd gebruiken kan ervoor zorgen dat er heel iets anders komt te staan dan je bedoeld had. Als je oefenen gaat met oude havo-examens is het daarom raadzaam om iemand in te schakelen die jouw teksten na kan kijken, zodat je geen enkele fout over het hoofd ziet en de feedback mee kunt nemen naar de officiële tekst. 

 

Een andere toetsvorm is de capaciteitentest. De capaciteitentest toetst jouw vaardigheden aan de hand van verschillende vraagstukken. Je kunt hier altijd een aantal vaste vraagstukken terugvinden, welke jouw taal- en rekenvaardigheden, logisch en abstract redeneren en ruimtelijk inzicht testen. Daarnaast zijn er nog een aantal vaardigheden terug te vinden. Een onderdeel van de capaciteitentest kan op een of meerdere vaardigheden ingaan. Zo testen cijferreeksen niet alleen jouw logisch redeneren, maar moet je hier ook jouw rekenvaardigheid aantonen om tot het goede antwoord te komen. Bij figuurreeksen gaat het niet alleen om jouw abstract redeneren, maar ook het oog van details is belangrijk. Zo voorkom je dat je een verandering of overeenkomst over het hoofd ziet. 

 

Bij rekenvaardigheid kun je al snel veel fouten maken tijdens de hbo toelatingstest. Dit komt doordat we in het dagelijks leven gewend zijn om hulpmiddelen, zoals onze telefoon of een rekenmachine, te pakken om een berekening te maken. Hierbij maakt het vaak niet uit of het een simpele berekening is. We zijn vaak sneller met deze hulpmiddelen. Op de capaciteitentest wordt echter jouw hoofdrekenen op de proef gesteld. Je zult hierdoor op de hoogte moeten zijn van alle rekenregels en ook moeten weten hoe je deze toe moet passen. Daarnaast moet je bij verhaalsommen niet alleen kunnen rekenen, maar ook moeten kunnen analyseren om irrelevante informatie eruit te halen. Als je deze informatie er niet uithaalt, ga je de verkeerde berekening oplossen en maak je veel fouten die je had kunnen voorkomen door veel geoefend te hebben. 

Afbeeldingsresultaat voor rekenmachine

De hbo toelatingstoets kan dus op veel manieren afgenomen worden. Er zijn veel verschillende onderdelen, waar hogescholen uit kunnen kiezen. Alle onderdelen sluiten hierdoor ook naadloos aan op de opleiding die je wilt gaan volgen. Het is verstandig om de meeste vaardigheden en kennis op voorhand al te bezitten, waardoor je sneller door alle leerstof heen komt. Echter kun je niet alle vaardigheden van nature al bezitten, waardoor je voor sommige onderdelen veel meer tijd kwijt gaat zijn om te oefenen en te herhalen. Het is wel belangrijk om dit te blijven doen als je uiteindelijk wilt gaan starten met de opleiding. Je kunt namelijk een hogere score halen als je veel oefent, waardoor de kans groter is dat je uiteindelijk de Verklaring van Toelaatbaarheid in ontvangst mag nemen. 

 

Waar moet je rekening mee houden bij het voorbereiden van de hbo toelatingstest?

Zoals je hierboven kunt lezen is oefenen voor de hbo toelatingstest aan te raden. Sommige hogescholen zullen wellicht aangeven dat je niet hoeft te leren als er sprake is van een capaciteitentest. Dit komt doordat je vaardigheden die je niet van nature bezit veel lastiger kunt ontwikkelen. Ondanks dat het onmogelijk lijkt, kun je er wel flinke stappen in maken. Hoe meer je oefent, hoe meer kennis je krijgt. Hierdoor weet je ook sneller hoe je bepaalde zaken aan moet passen, waardoor je het juiste antwoord wel kunt vinden. Houd er hierbij wel rekening mee dat je niet altijd even snel kunt zijn met het geven van jouw antwoorden. Je zult daarom ook op snelheid moeten trainen bij de vaardigheden die je wel bezit, zodat je hier veel tijd mee in kunt halen. 

 

Als je de hbo toelatingstest oefenen gaat, is het belangrijk dat je hier een planning bij maakt. Een overzicht van alles wat je gaat doen, de benodigde tijd en dit opdelen in verschillende tijdvakken kan jou namelijk helpen om consequent te werk te gaan. Hierdoor loop je ook niet het risico dat je delen van de test niet geoefend hebt en merk je dat jouw vaardigheden steeds verder vooruitgaan. Ook ontwikkel je op deze manier steeds meer zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen kan van pas komen tijdens de toets, omdat je hier vaak te maken hebt met een tijdsdruk. Je moet veel verschillende vragen beantwoorden in een korte tijd, waardoor het nadelig kan zijn als je onzeker de toets in gaat. Je raakt zo sneller in paniek, waardoor je onnodige fouten gaat maken en uiteindelijk geen voldoende gaat halen voor de toets. Dit kun je met zelfvertrouwen dus voorkomen en je gaat merken dat jouw kans op een plaats binnen de opleiding vele malen groter wordt.  

Wat kun je doen als je de hbo toelatingstest niet voldoende afrondt?

Aan het einde van de hbo toelatingstest krijg je na enkele werkdagen te horen hoe jij de toets hebt gemaakt. Als je een positieve score hebt behaald ontvang je ook een Verklaring van Toelaatbaarheid. Het kan echter ook voor komen dat je geen voldoende hebt en hierdoor afgewezen wordt voor de opleiding. In dit geval is het een mogelijkheid om het examen in te zien. Hiervoor moet je een beroep indienen bij Studentenzaken. Je kunt dan precies zien wat je fout hebt gedaan en waar je eventueel op kunt letten voor bijvoorbeeld een herkansing. 

 

Als je na de herkansing nog niet bent toegelaten en je het niet eens bent met deze beslissing is het soms mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Je moet hierbij wel goed voor ogen hebben waarom je het niet eens bent met de beslissing. In veel gevallen worden de resultaten immers als leidraad van de beslissing gebruikt, waardoor een bezwaar indienen vrij lastig is om hier verandering in te brengen. Soms kun je hierdoor echter aan de hand van een gesprek toch nog stappen mee maken, waardoor je misschien toch aan de hbo-opleiding kunt beginnen. Denk er echter goed over na of je niet beter uit kunt kijken naar een andere studie of de toelatingstoets nog een keer opnieuw kunt maken in de toekomst om een ander resultaat te bereiken.

 

 

Nog meer oefenen
Wil je nog meer oefenen? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Download meer dan 100 GRATIS oefeningen

Bereid je voor op je assessment. Met veel gratis oefeningen en informatie over wat je kunt verwachten. Oefen hier de tests en haal het beste uit jezelf.

50%
Je bent er bijna....
Waar mogen we hem naartoe sturen?
Je gegevens zijn veilig
Direct Downloaden
E-book
arrow_drop_up arrow_drop_down