06 juli 2021 
4 min. leestijd

Wat te verwachten bij de noa capaciteitentest?

Wat te verwachten bij de noa capaciteitentest?

De noa capaciteitentest, die ook weleens noa assessment wordt genoemd, is een test waarbij men de capaciteiten kan meten van de persoon die de test maakt. Daarnaast kan men ook meteen zien hoe dit persoon presteert onder tijdsdruk. De noa capaciteitentest is er in twee varianten: MCT-H en MCT-M. Hierbij staat de H voor hoger en de M voor middel. Beide testen worden regelmatig gebruikt maar met andere doeleinden. Zo wordt de MCT-H vaak gebruikt voor selectieassessments en wordt de MCT-M vaak gebruikt voor de toelatingen van opleidingen. Wil je meer capaciteitentesten oefenen? Vergeet dan niet om onderaan de pagina naar onze assessmenttrainingen te kijken.


Inhoudsopgave: 

een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Noa capaciteitentest: Multiculturele Capaciteitentest -H (MCT-H)

De MCT-H is een capaciteitentest die gebruikt wordt voor personen vanaf ongeveer 15 jaar met een opleidingsniveau vanaf 5 HAVO/VWO tot afgerond HBO/WO. Tijdens deze test worden de cognitieve capaciteiten gemeten waarbij er gekeken wordt naar de aanlegfactoren en de aangeleerde factoren. Op basis van de uitslag van de test kan men een inschatting maken van het maximaal haalbare opleidingsniveau of beroepsniveau van de persoon in kwestie.


Noa capaciteitentest: Multiculturele Capaciteitentest -M (MCT-M)

De MCT-M is een capaciteitentest die afgenomen kan worden bij mensen tussen de 15 en 70 jaar met een opleidingsniveau van basisonderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van deze test kan er een inschatting gemaakt worden van het maximale prestatieniveau (onderwijs of beroep) van de persoon in kwestie, maar er kan daarnaast ook een inschatting gemaakt worden van het intelligentieniveau (IQ) van de persoon in kwestie.


De onderdelen van de noa capaciteitentest

De noa capaciteitentest geeft bedrijven of opleidingen de mogelijkheden om op een overzichtelijke manier een duidelijk beeld van jouw capaciteiten te krijgen. Deze capaciteiten worden getest aan de hand van verschillende onderdelen. Bij de noa capaciteitentest kun je de volgende acht onderdelen verwachten. Hieronder worden de verschillende onderdelen voor je uitgelegd.

RekenvaardighedenBij deze test wordt het numeriek redeneren getest. In principe moet je tijdens dit onderdeel redelijke simpele rekensommen oplossen. Je kunt hierbij denken aan optelsommen, vermenigvuldigen of iets met breuken. Wanneer je van tevoren weet dat je de noa capaciteitentest uit moet gaan voeren, dan is het verstandig om je rekenkennis weer even op te frissen.CijferreeksenHet numeriek redeneren wordt ook getest door middel van cijferreeksen. Hierbij zie je een reeks getallen die een onderliggen patroon hebben dat gevolgd moet worden. Het is aan jou om te bepalen wat dat onderliggende patroon is en vervolgens aan te geven wat het volgende getal in de reeks moet worden.


Woordrelaties: Bij de test woordrelaties wordt het verbaal redeneren deels getest. Bij deze test krijg je een aantal woorden te zien die een onderlinge relatie met elkaar hebben. Het kan hierbij gaan om synoniemen, twee woorden met dezelfde betekenis, of antoniemen, twee woorden die een tegengestelde betekenis hebben. Deze test wordt vaak als lastig ervaren omdat er bij taal veel gevraagd kan worden en taal ook verschillende mogelijkheden heeft. Door de tijdsdruk wordt dit onderdeel moeilijker gemaakt.

WoordanalogieënOok bij woordanalogieën wordt het verbaal redeneren getest. Een woordanalogie is een verbale manier om de relatie tussen woorden weer te geven. Je kent die waarschijnlijk vooral als een gezegde of spreekwoord. Analogieën kunnen op allerlei manieren getest worden. Binnen de noa capaciteitentest gaat het om enkelvoudige analogieën. Je ziet twee woorden die een onderlinge relatie met elkaar hebben. Daarnaast zie je nog een woord waar jij het goede antwoord bij moet zoeken. Deze twee woorden dienen dezelfde onderlinge relatie te hebben als het eerste woordpaar dat je hebt gezien.

ExclusieBij de test exclusie wordt het abstract of logisch redeneren getest. Tijdens deze test krijg je verschillende figuren te zien. Deze figuren hebben een onderlinge relatie, op één figuur na. Die staat niet in relatie tot de andere figuren en het is de bedoeling dat jij aangeeft welk figuur dat is. Dit verschil kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de grootte, vorm of vulling van het figuur. Bij exclusie gaat het er dus juist om wat er niet bij hoort.


Componenten: Het onderdeel componenten wordt gebruikt om het ruimtelijk inzicht te meten. Je krijgt verschillende kleine figuren te zien die samen grotere figuren vormen. Het is de bedoeling dat je aangeeft welke grote figuren je van de kleine figuren kunt maken. Omdat de kleine figuren gespiegeld of gedraaid kunnen worden, kan deze test lastig zijn.


Spiegelbeelden: Spiegelbeelden worden gebruikt om het ruimtelijk en logisch inzicht te testen door middel van een visuele opdracht. Bij deze test krijg je een figuur te zien en moet je kiezen welke figuren de gespiegelde variant van het voorbeeld zijn.


Controleren: Het onderdeel controleren is een test die inhoudelijk niet moeilijk is maar omdat bij deze test de snelheid gemeten wordt, is het verstandig om deze test goed te oefenen. Tijdens deze test krijg je twee reeksen met tekens te zien, waarvan je moet bepalen of de reeksen hetzelfde zijn of niet.

Waarom specifiek de noa capaciteitentest?

In principe test de noa capaciteitentest net als andere capaciteiten iemands capaciteiten. Op basis van deze test kun je een goed inzicht krijgen in bepaalde capaciteiten van de persoon die de test maakt. De noa capaciteitentest heeft enkele onderdelen die uniek zijn voor de noa capaciteitentest, waaronder de test spiegelbeelden. Zo kunnen sommige onderdelen nog specifieker getest worden en krijg je een nog beter beeld van de capaciteiten van de persoon in kwestie.


Nog meer oefenen het noa assessment

Wil je nog meer oefenen voor het noa assessment? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan of bekijk de trainingspakketten hieronder.

€27,-


Assessment A

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Het pakket b die wij aanbieden om jezelf voor te bereiden op de assessment.

€47,-


Assessment B

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


€37,-


Assessment C

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen