17 december 2019 
5 min. leestijd

Cognitieve capaciteiten

Cognitieve capaciteiten

Wanneer je een assessment gaat doen, kun je veel verschillende onderdelen tegenkomen. Een daarvan is de cognitieve capaciteitentest. Werkgevers zetten deze test in om te kijken welke vaardigheden je bezit en/of deze aansluiten bij de werkzaamheden die je moet uitvoeren bij een bepaalde functie. Het is hierbij verstandig dat je precies weet wat cognitieve capaciteiten zijn en hoe je deze in kunt zetten bij het assessment. Onderstaande informatie geeft jou meer informatie over de cognitieve capaciteiten en de test die je tegenkomt tijdens het assessment. Zo weet je precies hoe jij je het beste kunt voorbereiden om een hoge score te behalen en de baan te krijgen. Wil je oefenen voor de cognitieve capaciteitentest? Bekijk dan onze assessment trainingen onderaan de pagina.

 

Inhoudsopgave

 een banner voor de artikelen over de capaciteitentest training

Wat zijn cognitieve capaciteiten?

Een cognitieve capaciteitentest kan niet gemaakt worden zonder te weten wat cognitieve capaciteiten zijn. Deze capaciteiten zijn vaardigheden die je kunt hebben, welke vaak te maken hebben met jouw intelligentie. Jouw inzichtelijke vaardigheden hangen namelijk nauw samen met jouw intelligentie en denkvermogen, waardoor het soms lastig kan zijn om deze verder te ontwikkelen. Jouw intelligentie kent immers een plafond, waardoor jouw zelfontwikkeling op een gegeven moment stil staat. Het cognitieve vermogen is in feite niets meer dan het vermogen om te leren, te onthouden, te onderscheiden en kennis uit te wisselen met anderen. 

Cognitieve capaciteiten kunnen in verschillende varianten tegenkomen. Ruimtelijk inzicht, abstract en logisch redeneren, rekenkunde en taalkunde zijn voorbeelden van capaciteiten die je tegen kunt komen tijdens jouw capaciteitentest. Aan de hand van jouw capaciteiten kan een werkgever bepalen of je geschikt bent voor de functie of dat je eerst moet gaan werken aan jouw zelfontwikkeling voordat je bij een bedrijf aan de slag gaat. Ook kunnen deze vaardigheden bijdragen aan de doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf. Jouw vaardigheden staan namelijk ook in verband met het gedrag dat jij uiteindelijk op de werkvloer gaat vertonen, waardoor een goede inschatting gemaakt kan worden van jouw kennen en kunnen. 


Het belang van de cognitieve capaciteitentest

Werkgevers zetten daarom vaak een cognitieve capaciteitentest in om jouw cognitieve capaciteiten te toetsen. Dit is een vast onderdeel van het assessment, waardoor je van tevoren al weet dat je jezelf goed kunt gaan voorbereiden om een hoge score te behalen. De resultaten van de test geeft meer inzicht in jouw vaardigheden en ook deels in jou als persoon. Het is een handig instrument om het kaf van het koren te scheiden wanneer veel kandidaten zich gemeld hebben voor een openstaande vacature. Er wordt hierdoor veel tijd en geld bespaard voor het bedrijf. 

De capaciteitentest wordt altijd op de computer gemaakt. Dit biedt veel mogelijkheden voor sollicitanten. Hoewel het eerst altijd op locatie gemaakt werd, kan het nu ook voor komen dat je de test online mag maken en niet meer hoeft te reizen. Dit scheelt jou ook weer veel tijd en je kunt zelf bepalen wanneer je de test maakt. Houd er wel rekening mee dat er een tijdslimiet geldt, waardoor je de test niet kunt pauzeren tussendoor. Als je de test in zijn geheel afmaakt, toon je ook aan dat je kunt werken onder tijdsdruk en stressbestendig bent. Daarnaast kan jouw score van groot belang zijn voor zowel het aannemen voor een functie als voor jouw toekomst. Je hebt immers nieuwe inzichten gekregen in jouw cognitieve capaciteiten, waardoor je wellicht nieuwe kansen ziet in jouw loopbaan. 


Onderdelen van de cognitieve capaciteitentest

De capaciteitentest toetst jou op verschillende cognitieve capaciteiten. Dit gebeurt aan de hand van verschillende onderdelen, die vaak een of meerdere vaardigheden toetsen. Alle vragen worden op een bepaalde manier gevraagd, waarbij ook verschillende antwoorden worden gegeven. Dit maakt het voor jou iets eenvoudiger om te antwoorden, doordat je ook op weg wordt geholpen bij onderwerpen die jou minder goed liggen. Het kan ook voor verwarring zorgen als jouw antwoord niet tussen de opties staat. Je moet daarom goed weten welke onderdelen er zijn, zodat je jezelf kunt voorbereiden en kunt gaan oefenen voor de capaciteitentest. 

Een van de onderdelen die jij tegenkomt op de cognitieve capaciteitentest is figuurreeksen. Hierbij worden verschillende figuren in een reeks weergegeven. Alle figuren hebben een onderling verband en een logica. Het is aan jou om deze logica te kunnen ontdekken, zodat je het volgende figuur kunt bepalen.


Getallen en begrippen komen voor in de test 

Een ander onderdeel welke jouw cognitieve capaciteiten test, lijkt veel op de figuurreeksen. Het zijn de cijferreeksen, waarbij de cijfers in een bepaalde reeks zijn weergegeven. De cijfers hebben een bepaalde logica, maar daarnaast een rekenkundige formule in zich. 

Diagrammen toetsen hoe je verbanden kan leggen aan de hand van jouw cognitieve capaciteiten. Er worden hierbij verschillende begrippen getoond, die in een grafische vormgeving geplaatst moeten worden. Je moet weten welke verhouding de begrippen tot elkaar hebben. Hiervoor is ook een brede woordenschat benodigd. Zonder deze woordenschat kun je immers niet precies weten wat de begrippen inhouden en komt er geen goed diagram uit. 


Rekenvaardigheid vaak in combinatie met andere vaardigheden

Jouw ruimtelijk inzicht wordt getoetst aan de hand van kubussen. Er is altijd een kubus gegeven, welke jij in elkaar moet vouwen, uit elkaar moet vouwen, moet draaien en kantelen. Hiervoor heb je geen hulpmiddelen. 


Ook zijn er nog een aantal onderdelen die een deel van jouw rekenvaardigheid en cijfermatig inzicht toetsen. Denk hierbij aan hoofdrekenen, redactiesommen en numeriek redeneren. Je moet hiervoor de basisregels van het rekenen goed weten, doordat er vaak geen kladblaadje bij gebruikt mag worden. 

 

Oefenen op jouw cognitieve capaciteiten

Voordat je aan de daadwerkelijke capaciteitentest begint, moet je jezelf goed voorbereiden. Hier kun je het beste direct mee beginnen. Hoe eerder je begint, hoe meer je kunt oefenen met jouw cognitieve capaciteiten. Hierdoor is de kans groter dat je een hoge score behaalt en er weinig tot geen fouten optreden bij het beantwoorden van de vraagstukken. Je kunt er daarom voor kiezen om een planning te maken, zodat je ervan verzekerd bent dat je geen enkel onderdeel over het hoofd ziet en alles minimaal een aantal keer aan bod zijn gekomen. Zorg er hierbij voor dat je het oefenen van de capaciteitentest inplant op een tijd dat jij productief bezig kunt zijn en zo min mogelijk afleiding hebt. 

Lees hierbij de theorie goed door. Zo heb je een aantal tips en oplossingsstrategieën paraat voor wanneer je er niet uit komt. Jouw cognitieve capaciteiten moeten immers nog verder ontwikkelen, waardoor je soms wel extra hulp kunt gebruiken. Daarna kun je doorgaan naar de praktijk en beginnen met oefenen van de verschillende onderdelen.


Beoordeling van de cognitieve capaciteitentest

De capaciteitentest wordt beoordeeld aan de hand van alle afzonderlijke onderdelen. De scores die uit de onderdelen komen, vormen samen een gemiddelde. Dit gemiddelde is de score die meegenomen wordt in de beslissing van de opdrachtgever. Jouw score wordt hierbij vergeleken met een vooraf opgestelde normgroep en aan de hand van de resultaten van andere kandidaten. Niet alleen moet je gemiddeld of hoger dan de normgroep scoren, ook moet je een hogere score behalen dan de andere kandidaten die de test hebben afgelegd. Jouw cognitieve capaciteiten moeten beter zijn dan anderen om de functie toebedeeld te krijgen.


Nog meer oefenen voor de cognitieve capaciteitentest

Wil je nog meer oefenen voor de cognitieve capaciteitentest? Doe dan de assessment training. Met de assessment training kun je tegen een vergoeding levenslang veel gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen. Op die manier zorg je er voor dat je beter presteert op een assessment en je zult hoger scoren voor een IQ test en de andere onderdelen. Klik hier om verder te gaan of bekijk onze trainingspakketten hieronder.

€27,-


Assessment A

+Assessment Training

+Mindset Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Het pakket b die wij aanbieden om jezelf voor te bereiden op de assessment.

€47,-


Assessment B

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Capaciteitentest Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


€37,-


Assessment C

+Assessment Training

+Mindset Training

+Rollenspel Training

+Alle Bonussen

+Assessment Community

+Live Support

+Coaching via mail


Ideal logo
Paypal logo
Bancontact logo

Twijfel je nog? Geen risico met onze 30 dagen 'niet goed-geld terug garantie'!

“In het verleden scoorde ik op IQ-testen tussen de 115 en de 120. Na een tijdje oefenen was mijn score gestegen naar 130! Het is echt waar dat je door te oefenen en door jezelf goed voor te bereiden veel beter scoort.”

Marc Verbeek

“De assessmenttraining is een goede oppepper geweest. De training heeft me goed geholpen met het voorbereiden op het assessment. En de punten die je als valkuilen noemt zijn zeker de juiste. Het heeft me met succes geholpen om door het assessment heen te komen. Super bedankt!

Joost Groeneveld

“Beste Clayton, wil je kort bedanken. Heb vorige week deel A niveau 5 met succes doorlopen. Mede dankzij je programma. Het gaf me een groot voordeel om van tevoren te weten wat ik kon verwachten.”

Stefan Janssen